Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


Badania klientów

85% problemów związanych z designem i założeniami funkcjonalnymi można zidentyfikować podczas testów na grupie zaledwie 5-7 osób.

Dmitriy Aleksandrov – CEO, Homsters

IDEACTO terminowo i profesjonalnie zrealizowało badania oraz raport dając nam poczucie profesjonalizmu i sprawności działania.

Zespół szybko reagował na pytania i wątpliwości.

dmitriy aleksandrov

Jakie są rodzaje badań UX?

UX 
w liczbach

91% użytkowników
nie podzieli się negatywnym feedbackiem dotyczącym doświadczeń online i bez słowa przestanie korzystać z danego rozwiązania

Rodzaje badań i kiedy je stosować?

Ankiety System Usability Scale (SUS)

Kwestionariusz używany do oceny ogólnej użyteczności interfejsu użytkownika.

Kiedy? Gdy chcemy zbadać ogólną użyteczność systemu, aplikacji lub interfejsu użytkownika.

Efekty: wyniki ankiety SUS obejmują dostarczenie miarodajnej oceny ogólnej użyteczności produktu, co pozwala projektantom na identyfikację obszarów wymagających usprawnień oraz podejmowanie konkretnych decyzji projektowych w celu poprawy jakości interfejsu i zwiększenia satysfakcji użytkowników.

Ankiety Net Promoter Score (NPS)

Narzędzie oceny satysfakcji klientów badające chęć polecenia produktu/usługi.

Kiedy? Gdy chcemy zbadać opinię klientów na temat produktu, marki lub usługi, aby ocenić ich poziom lojalności i potencjał rekomendacji.

Efekty: wyniki ankiety NPS pozwalają zdobycie szybkiej i łatwej do zinterpretowania miary lojalności i zaangażowania klientów, co pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz skoncentrowanie wysiłków na budowaniu pozytywnych relacji z klientami, co w efekcie może zwiększyć ich retencję i przyczynić się do rozwoju firmy.

Wywiady ustrukturyzowane (IDI)

Metoda badawcza w formie wywiadu scenariuszowego przeprowadzanego w modelu 1:1 z użytkownikami produktu.

Kiedy? Gdy potrzebujemy uzyskać szczegółowe opinie od użytkowników.

Efekty: wywiady pogłębione (IDI) pozwalają zrozumieć szerszy kontekst użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb, aktualnego sposobu ich realizacji, problemów oraz oczekiwań związanych z obszarem badawczym.

Testy z użytkownikami (User tests)

Badania przeprowadzane w celu oceny interakcji między użytkownikami a produktem. Polegają na zaangażowaniu rzeczywistych użytkowników do testowania, oceny i dostarczenia opinii na temat funkcjonalności, użyteczności i ogólnej jakości produktu.

Kiedy? Gdy chcemy wyeliminować błędy na gotowym prototypie/produkcie, z jakimi mogą borykać się użytkownicy.

Efekty: testy pozwalają projektantom i deweloperom na identyfikację problemów oraz wprowadzenie usprawnień, aby lepiej spełniać oczekiwania i potrzeby użytkowników oraz obniżyć ryzyko projektowe.

Badania ankietowe

Projekty badawcze mogą być prowadzone osobiście, telefonicznie, online lub przy użyciu tradycyjnej papierowej formy, a ich pytania mogą być zamknięte (np. z wyborem odpowiedzi) lub otwarte, zależnie od celu badania.

Kiedy? Gdy chcemy poznać opinie reprezentatywnej grupy respondentów, umożliwiając analizę ich przekonań, zachowań i opinii na określony temat, co pomaga w podejmowaniu decyzji projektowych.

Efekty: badania ankietowe obejmują pozyskanie danych na temat opinii, preferencji i zachowań respondentów, co umożliwia analizę i zrozumienie trendów, potrzeb rynku czy opinii społeczeństwa.

Badania dzienniczkowe

Metoda badawcza polegająca na gromadzeniu systematycznych informacji od respondentów na temat ich codziennych doświadczeń, działań, uczuć i innych zdarzeń przez określony okres, zazwyczaj przy użyciu zapisów w formie dziennika lub specjalnie zaprojektowanego formularza.

Kiedy? Gdy chcemy poznać kontekstowe informacje dotyczące codziennych działań i reakcji u osób badanych.

Efekty: badania dzienniczkowe obejmują lepsze zrozumienie codziennych wzorców i zmian w zachowaniach respondentów, co pozwala na identyfikację trendów, uwarunkowań i czynników wpływających na ich doświadczenia. Dzięki tym danym można podejmować bardziej precyzyjne decyzje, opracować skuteczniejsze strategie działania w biznesie, zdrowiu, edukacji czy innych obszarach, uwzględniając realne, codzienne konteksty i potrzeby respondentów.

Analiza map cieplnych

Metoda wizualnej prezentacji danych będących odzwierciedleniem zachowań użytkowników często połączona z anonimowym nagraniem sesji ukazujących zachowania realnych użytkowników.

Kiedy? Gdy chcemy poznać, które obszary są najbardziej atrakcyjne, aktywne lub generujące problemy dla użytkowników produktu.

Efekty: dzięki analizie map cieplnych badacze, projektanci i decydenci mogą identyfikować obszary skupienia, wykrywać nieoczywiste wzorce i planować działania zgodnie z obserwowanymi tendencjami, co przekłada się na usprawnienie strategii biznesowych, podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych oraz doskonalenie produktów i usług.

Card sorting

Metoda badawcza używana w projektowaniu informacji i usług, polegająca na proszeniu użytkowników o zgrupowanie treści lub funkcjonalności na kartach, co pomaga w zrozumieniu, jak użytkownicy organizują i hierarchizują informacje.

Kiedy? Gdy projektujemy lub poprawiamy strukturę informacji w interfejsach użytkownika, aby zoptymalizować nawigację i układ treści.

Efekty: korzyści wynikające z card sortingu obejmują lepsze zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy kategoryzują zawartość, co umożliwia projektantom zoptymalizowanie struktury informacji i nawigacji produktu, zapewniając bardziej intuicyjne i zadowalające doświadczenie użytkownika, co przekłada się na lepsze zrozumienie systemu przez użytkowników i zminimalizowanie potencjalnych problemów związanych z nawigacją i wyszukiwaniem informacji.

Tree sorting (inaczej drzewo decyzyjne lub koncepcyjne)

Metoda organizacji informacji i hierarchizacji treści w formie drzewiastej struktury, gdzie główne kategorie są rozmieszczone na początku a pod nimi znajdują się bardziej szczegółowe podkategorie.

Kiedy? Gdy chcemy usprawnić nawigację i ułatwić użytkownikom odnalezienie poszukiwanych treści w hierarchicznych systemach.

Efekty: Tree sorting pozwala na lepsze zrozumienie struktury informacji, ułatwiając użytkownikom nawigację po produktach, stronach internetowych lub systemach, co przekłada się na zwiększenie użyteczności, efektywności i zadowolenia użytkowników.

Kiedy jest najlepszy moment na realizację badań UX?

Badania UX są bardzo dobrą metodą na weryfikację funkcjonalności produktu cyfrowego w oparciu o rzeczywistych użytkowników.

Można je przeprowadzić zarówno na etapie opracowywania koncepcji, projektowania nowego rozwiązania, ale i optymalizacji istniejącego. Pomogą one zweryfikować nową koncepcję produktu i wpłyną na większe zrozumienie potrzeb klienta.

Poniżej kilka kluczowych momentów "życia" produktu, w których badania mogą być bardzo pomocne:

 • Na początku projektu: badania UX powinny rozpocząć się na samym początku projektu, gdy definiowane są cele, zakres i wymagania. Pozwala to na lepsze zrozumienie użytkowników i ich potrzeb oraz na wczesne uwzględnienie tych aspektów w planowaniu projektu.
 • Przy tworzeniu nowego produktu lub usługi: Jeśli planujesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę, badania UX mogą pomóc w zaprojektowaniu produktu zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i uniknięciu potencjalnych problemów zanim się pojawią.
 • Podczas procesu iteracyjnego: Badania UX powinny być prowadzone na bieżąco, szczególnie w procesie iteracyjnym projektowania. Możesz przeprowadzać testy prototypów i iteracje interfejsów, aby stopniowo udoskonalać produkt lub usługę.
 • Po wprowadzeniu zmian lub aktualizacjach: Jeśli wprowadzasz znaczące zmiany lub aktualizacje produktu, warto przeprowadzić badania UX, aby upewnić się, że zmiany są pozytywnie odbierane przez użytkowników.
 • Przed wdrożeniem na rynek: Przed wdrożeniem produktu lub usługi na rynek, warto przeprowadzić badania UX, aby upewnić się, że są gotowe do użytku, intuicyjne i spełniają oczekiwania klientów.
 • W odpowiedzi na problemy użytkowników: Jeśli otrzymujesz skargi od użytkowników lub zauważasz problemy w interakcji z produktem, badania UX pomogą zidentyfikować te problemy i znaleźć rozwiązania.
 • W celu konkurencyjności na rynku: Badania UX pomagają zrozumieć, jakie nowości i udoskonalenia mogą przynieść przewagę konkurencyjną na rynku. Jeśli konkurencja poprawia swoje produkty, warto podążać za nimi i dostosowywać własne oferty.
 • Przy rozpoczęciu nowego projektu badawczego: Jeśli planujesz badania nad nowym produktem lub usługą, badania UX na wstępnym etapie pomagają określić, jakie pytania badawcze są najważniejsze do zbadania i jakie metody badawcze można zastosować.
 • Przy wprowadzaniu zmian zgodnie z nowymi trendami i technologiami: Nowe trendy i technologie mogą wpływać na oczekiwania użytkowników. Badania UX pomagają dostosować się do tych zmian i utrzymać konkurencyjność.
 • Cyklicznie, aby monitorować użyteczność: Badania UX nie powinny być jednorazowym wydarzeniem. Cykliczne badania pozwalają na monitorowanie użyteczności produktu lub usługi na przestrzeni czasu i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb użytkowników.
Badania UX – dlaczego warto z IDEACTO?

Ponad piętnastoletnie doświadczenie na polskim rynku pozwoliło nam na zdobycie wszechstronnego doświadczenia w realizacji badań UX w różnych branżach. Dotychczas współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. z Agito, AVON, UNIQA, Warta, WSB Merito, Sizeer, Vobis, PWN, TUI, Edipresse, Home.pl, Orange, Żabka a także z bankami: Bank Pocztowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Raiffeisen, PKO, Nest Bank.

Trzy kroki do sukcesu

01.

Definicja celów projektów oraz problemów badawczych

02.

Opracowanie scenariuszy badań a następnie ich realizacja

03.

Dostarczenie kompleksowego raportu ze zidentyfikowanych błędów

Jakie korzyści płyną z badań UX

Dlaczego warto inwestować w badania UX?

Kluczowe korzyści wynikające z badań z użytkownikami to:

 • Poprawa użyteczności i satysfakcji użytkowników: badania UX pozwalają lepiej zrozumieć zachowania, potrzeby i oczekiwania użytkowników. Dzięki temu można projektować produkty i usługi, które są bardziej intuicyjne, przyjazne i satysfakcjonujące dla użytkowników.
 • Zwiększenie lojalności i retencji: dobre doświadczenia użytkownika przekładają się na lojalność klientów. Użytkownicy, którzy są zadowoleni z produktów lub usług, są bardziej skłonni pozostawać klientami na dłuższy czas.
 • Zwiększenie konwersji: poprawa UX może znacznie zwiększyć wskaźniki konwersji, co oznacza większą liczbę zamówień, subskrybentów lub innych pożądanych działań.
 • Redukcja kosztów obsługi klienta: usprawnienie UX może ograniczyć liczbę błędów użytkowników oraz pytania i problemy klientów. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów związanych z obsługą klienta.
 • Ochrona reputacji marki: negatywne doświadczenia użytkownika mogą zaszkodzić reputacji marki. Przebadany i przemyślany UX pomaga w zachowaniu pozytywnego wizerunku i budowaniu zaufania klientów.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: poprawa UX może usprawnić procesy wewnętrzne i operacyjne, co prowadzi do zwiększenia efektywności firmy.
 • Konkurencyjność: dogłębne poznanie potrzeb klientów pozwala wyróżnić się na tle konkurencji. To może być kluczowe w zdobywaniu i utrzymaniu klientów.
 • Lepsze rozumienie rynku: badania UX dostarczają cennych informacji o rynku, konkurencji i trendach, co pomaga w podejmowaniu lepiej uzasadnionych decyzji biznesowych.
 • Innowacje i rozwijanie produktów: badania UX umożliwiają identyfikowanie nowych możliwości i pomysłów na rozwijanie produktów lub usług.
 • Minimalizacja ryzyka: Inwestycje w badania UX pozwalają uniknąć kosztów i ryzyka związanego z błędami projektowymi i niewłaściwymi decyzjami.

Jednym zdaniem - warto zainwestować w badania UX, ponieważ przekładają się one na zadowolenie użytkowników, wzrost biznesu i trwały sukces produktów i usług.

Ankiety SUS
Wywiady IDI
Badanie ankietowe
Eyetracking
Card sorting
Ankiety NPS
Testy z użytkownikami
Badania dzienniczkowe
Analiza map cieplnych
Tree sorting

Listy kontrolne
(usability checklist)

W trakcie audytu użyteczności stron oprócz heurystyk użyteczności wykorzystujemy również listy kontrolne. Jedną z nich jest nasza publikacja Best Practices for Ecommerce zawierająca ponad 200 rekomendacji dla projektowania sklepów internetowych.

a book cover

Zobacz, co klienci mówią o naszej pracy

a man's photo

"Polecamy firmę IDEACTO jako rzetelnego i doświadczonego partnera"

Nowa strona internetowa spotkała się z pozytywnymi opiniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, co doprowadziło do wzrostu sprzedaży. Ideacto ustanawia jasne i otwarte kanały komunikacji, aby zapewnić efektywny przepływ pracy. Zespół jest utalentowany w różnych obszarach usług.

"Z pasją podchodzą do projektowania i optymalizacji"

Praca Ideacto spotkała się z pozytywnym przyjęciem. Zespół zapewnia wysoką jakość pracy i uczciwość w pobieraniu opłat za swoje usługi. Klienci mogą oczekiwać interdyscyplinarnego zespołu, który zadba o odpowiednią realizację wymagań biznesowych.

"Byliśmy zadowoleni z ich pracy na każdym kroku"

Dzięki wysiłkom IDEACTO klient zaobserwował ogromny wzrost liczby potencjalnych klientów, powracających użytkowników i całkowitej liczby użytkowników. Projekt jest bardzo efektowny. Komunikacja i strategia były bardzo skuteczne.

"Największe wrażenie wywarło na mnie to, jak dobrze poradzili sobie z wewnętrznymi warsztatami"

Nagradzana witryna odnotowała 46% wzrost współczynnika konwersji, przekraczając oczekiwania wewnętrznego zespołu. Ideacto jest wydajne i dobrze zorganizowane, co zapewnia płynną pracę. Zespół jest kreatywny i otwarty na uwagi.

Zróbmy
coś razem!

Dziękujemy! Wkrótce wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference

Pytania
i odpowiedzi

Do czego potrzebne są badania UX?

Badania UX pomagają zrozumieć, jak nasi użytkownicy korzystają z produktu lub usługi, identyfikować problemy, które mogą wpływać na ich doświadczenie, i dostosować projekt do ich potrzeb. Dzięki badaniom UX możemy zapewnić bardziej satysfakcjonujące i efektywne doświadczenia użytkownika.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia badań UX?

Korzyści z badań UX to zwiększona satysfakcja użytkowników, większa lojalność klientów, wzrost konwersji, ograniczenie kosztów wsparcia technicznego, konkurencyjność na rynku, unikanie błędów projektowych i wiele innych.

Jakie rodzaje badań UX są dostępne?

Istnieje wiele rodzajów badań UX, takich jak badania użyteczności, testy użytkownika, analizy heurystyczne, badania konkurencyjne, badania behawioralne i wiele innych. Wybór zależy od celów badawczych i potrzeb projektu.

Jakie koszty wiążą się z przeprowadzeniem badań UX?

Koszty badań UX mogą być zróżnicowane i zależą od zakresu, skali i rodzaju badań. Koszty obejmują wynagrodzenia dla badaczy, narzędzia badawcze, wywiady z użytkownikami, testowanie prototypów itp.

Jak długo potrwa przeprowadzenie badań UX?

Czas trwania badań UX zależy od zakresu i skomplikowania projektu. Proste badania mogą zająć jeden, dwa tygodnie, podczas gdy bardziej rozbudowane projekty mogą trwać kilka miesięcy.

Jakie są kroki po zakończeniu badań UX?

Po zakończeniu badań UX warto przygotować raport z wynikami, przedyskutować rekomendacje i rozpocząć proces wdrożenia usprawnień.

Jakie są najlepsze praktyki w badaniach UX?

Najlepsze praktyki obejmują jasne określenie celów badawczych, dobrą reprezentację różnych grup użytkowników, systematyczne zbieranie i analizowanie danych oraz iteracyjny proces projektowy.

Czy można przeprowadzić badania UX samodzielnie, czy lepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy badawczej?

To zależy od zasobów i doświadczenia firmy. Zarówno wewnętrzne zespoły, jak i profesjonalne firmy badawcze mogą dostarczyć wartościowe badania UX. Wybór zależy od potrzeb projektu.