Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


Rozwiń swój produkt
z naszym zespołem

Jesteśmy agencją specjalizującą się w transformacji cyfrowej. Zapewniamy kompleksowy zakres usług, które pomogą Twojemu produktowi osiągnąć sukces.

Audyty i analizy

Dbamy o UX produktów cyfrowych. Audytujemy, badamy i testujemy.
Więcej o usłudze

Badamy

Audyty i analizy użyteczności pomogą Ci poprawić swoje produkty i usługi. Przeprowadzamy dogłębne analizy, które identyfikują obszary optymalizacji i dostarczają cenne wskazówki. Zapewnisz swoim użytkownikom doskonałe doświadczenia, by zwiększyć ich zaangażowanie.

Oceniamy

Szeroko rozumianą ergonomię produktu cyfrowego pod kątem standardów użyteczności, przejrzystości, zrozumiałości dla użytkownika, obejmującą analizę warstwy funkcjonalnej oraz wizualnej realizacji.

Rekomendujemy

Posiadający wieloletnie doświadczenie eksperci IDEACTO przedstawiają rekomendację zmian oraz kierunki optymalizacji produktów cyfrowych.

 • Współpraca z deweloperami
 • style guide
 • UI
 • UX
 • wireframes
 • projektowanie funkcjonalne
 • Prototypowanie interakcji

Projektowanie UX i UI

Tłumaczymy potrzeby użytkowników oraz biznesu na intuicyjne rozwiązania funkcjonalne.
Więcej o usłudze

Badamy

Nasz zespół badawczy odpowiada za analizę zachowań oraz potrzeb użytkowników, by zrozumieć ich motywacje, oczekiwania oraz obawy związane z kontekstem użycia Twojego produktu.

Systematyzujemy

Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz różnorodnych technik warsztatowych zbieramy i systematyzujemy wymagania biznesowe klienta.

Projektujemy

Łącząc perspektywę użytkowników oraz biznesu komponujemy interfejs produktu.

 • Współpraca z deweloperami
 • style guide
 • UI
 • UX
 • wireframes
 • projektowanie funkcjonalne
 • Prototypowanie interakcji

Projektowanie eCommerce

Od 15 lat zajmujemy się projektowaniem platform sprzedaży B2B oraz B2B, a także optymalizacją procesów transakcyjnych eCommerce.
Więcej o usłudze

Analizujemy

Na starcie analizujemy otoczenie rynkowe oraz potrzeby klientów, by zdefiniować dobre praktyki oraz przewagi biznesowe oferty klienta.

Projektujemy

Opierając się na najlepszych praktykach, wynikach analiz oraz doświadczeniach agencji projektujemy efektywne rozwiązania.

Optymalizujemy

Po wdrożeniu analizujemy dane i zachowania użytkowników, by podnosić efektywność biznesową produktu.

 • Współpraca z deweloperami
 • style guide
 • UI
 • UX
 • wireframes
 • projektowanie funkcjonalne
 • Prototypowanie interakcji

Redesign

Specjalizujemy się w przeprojektowaniu (redesignie) serwisów i sklepów internetowych, platform sprzedaży B2C oraz B2B, aplikacji oraz procesów transakcyjnych.
Więcej o usłudze

Audytujemy

Na starcie analizujemy sytuację zastaną. Definiujemy obszary wymagające poprawy oraz te, które spełniają cele biznesowe.

Przekształcamy

Nasi projektanci zajmują się kompleksowym przeprojektowaniem Twojego produktu. Odświeżamy jego wygląd i funkcjonalność, dostosowując je do potrzeb użytkowników i Twojego biznesu.

Optymalizujemy

Współpracę kontynuujemy po uruchomieniu nowej wersji produktu analizując zachowania użytkowników i kluczowe parametry biznesowe, by wprowadzać zmiany podnoszące efektywność rozwiązania.

 • Współpraca z deweloperami
 • style guide
 • UI
 • UX
 • wireframes
 • projektowanie funkcjonalne
 • Prototypowanie interakcji

Badania z użytkownikami

Wschłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania użytkowników. Pytamy, przyglądamy się i wnioskujemy.
Więcej o usłudze

Analiza ilościowa

Korzystając z szerokiego spektrum narzędzi analitycznych weryfikujemy dane pod kątem wzorców oraz zachowań użytkowników.

Analiza jakościowa

Perspektywę badawczą poszerzamy o badania jakościowe umożliwiające zrozumienie kontekstu użytkownika wraz z jego potrzebami, obawami oraz oczekiwaniami.

Testujemy

Przed wdrożeniem realizujemy testy z użytkownikami, aby zweryfikować poprawność działania produktu. Dzięki temu możemy tworzyć produkty, które są idealnie dopasowane do ich potrzeb, co przekłada się na wyższą satysfakcję klientów i efektywność biznesową.

 • Współpraca z deweloperami
 • style guide
 • UI
 • UX
 • wireframes
 • projektowanie funkcjonalne
 • Prototypowanie interakcji

Analityka internetowa i CRO

Pracujemy z danymi optymalizując konwersję. Wdrażamy, audytujemy i analizujemy.
Więcej o usłudze

Parametryzujemy

Wdrażamy rozwiązania analityczne pozwalające zbierać dane ilościowe oraz jakościowe z różnych źródeł. By dostarczyć głębszej, zintegrowanej wiedzy łączymy kompetencje analityczne z badawczymi.

Analizujemy

Nasza analityka internetowa dostarcza wglądu w zachowanie użytkowników na Twojej stronie internetowej. Analizujemy dane, identyfikujemy obszary optymalizacji i proponujemy strategie CRO (Conversion Rate Optimization), które zwiększą konwersje i osiągną Twoje cele biznesowe.

Optymalizujemy

Wspieramy naszych klientów cyklicznymi analizami rekomendacyjnymi oraz pomagamy w tworzeniu paneli analitycznych (BI dashboard).

 • Współpraca z deweloperami
 • style guide
 • UI
 • UX
 • wireframes
 • projektowanie funkcjonalne
 • Prototypowanie interakcji

Zróbmy
coś razem!

Dziękujemy! Wkrótce wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference

Pytania
i odpowiedzi

Jakie będą korzyści i rezultaty projektu UX/UI?

Korzyściami i rezultatami projektu UX/UI będą poprawione doświadczenia użytkowników, co przełoży się na zwiększoną lojalność, wzrost konwersji oraz lepsze zrozumienie i satysfakcję użytkowników, co przyczyni się do sukcesu produktu na rynku.

Jak długo potrwa proces projektowania?

Czas trwania procesu projektowania UX/UI może znacznie różnić się w zależności od złożoności projektu, zakresu prac oraz dostępnych zasobów. Typowy projekt UX/UI może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. W celu uzyskania dokładniejszej oceny czasu trwania projektu, ważne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań oraz określenie etapów projektu.

Jaki jest koszt projektu?

Koszt projektu UX/UI jest uzależniony od wielu czynników, takich jak rozmiar projektu, złożoność, zakres prac oraz poziom doświadczenia specjalistów. Projekt UX/UI może mieć różne koszty, w zależności od specyfiki projektu.
Koszt projektu UX/UI może obejmować wynagrodzenia dla projektantów UX/UI, koszty badań użytkowników, narzędzi projektowych, oprogramowania, a także ewentualne koszty związane z testami i wdrożeniem.
Aby uzyskać dokładną ocenę kosztów projektu UX/UI, konieczne jest przedstawienie szczegółowego briefu projektu i uzgodnienie zakresu prac.

Jakie będą zaangażowane zasoby?

Zaangażowanie zasobów w projekcie UX/UI zależy od jego skali i złożoności. Obejmować mogą:
Projektantów UX/UI: to kluczowa grupa, odpowiedzialna za projektowanie interfejsów użytkownika, badania użytkowników i tworzenie rozwiązań zgodnych z najlepszymi praktykami UX/UI.
Badaczy UX: specjaliści zajmujący się przeprowadzaniem badań użytkowników, analizą danych i raportowaniem wyników, co pomaga w zrozumieniu potrzeb i zachowań użytkowników.
Kierownika projektu: osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem, koordynację działań zespołu oraz komunikację z klientem.
Specjalistów ds. treści: w przypadku projektów, które wymagają opracowania treści, specjaliści ds. treści mogą być zaangażowani do ich tworzenia i optymalizacji.
Testerów/respondentów: Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie testów użyteczności i sprawdzanie, czy zaprojektowane rozwiązania spełniają oczekiwania użytkowników.
Klienta lub interesariuszy: Aktywne zaangażowanie klienta lub interesariuszy jest kluczowe do definiowania celów projektu, dostarczania informacji zwrotnych i uzyskiwania akceptacji projektu.
Narzędzia i oprogramowanie: Projekty UX/UI wykorzystują różne narzędzia i oprogramowanie, takie jak oprogramowanie do projektowania graficznego, narzędzia do prototypowania, oprogramowanie do analizy danych i inne.
Zasoby finansowe: W zależności od skali projektu, mogą być potrzebne zasoby finansowe na wynagrodzenia, narzędzia, badania użytkowników i inne koszty projektu.

Zasoby zaangażowane w projekt UX/UI mogą się różnić w zależności od projektu i potrzeb klienta. Ważne jest odpowiednie dostosowanie zasobów do zakresu prac i celów projektu.

Czy będą dostępne prototypy lub próbki projektu do weryfikacji?

W trakcie prac projektowych na bieżąco przekazywane są klientowi efekty prac zależne od zakontraktowanego zakresu. Mogą nimi być: raporty oraz wyniki analiz, podsumowania warsztatów, projekty graficzne z koncepcja wizualną (tzw. look'n'feel), widoki funkcjonalne (makiety) oraz finalne widoki graficzne.
Dodatkowo, w przypadku kompleksowego projektowania produktu, klient otrzymuje dokument Design system będący zestawieniem wszystkich kluczowych elementów graficznych serwisu takich jak: kroje pisma wraz z określeniem ich proporcji oraz zależności (nagłówki H1, H2 itp.), kolory podstawowe, uzupełniające, kolory akcji, przyciski, inputy, pola tekstowe, tabele, siatka, style oraz inne istotne elementy graficzne konieczne do zastosowania w projekcie.
Docelowo może być także wykorzystany w trakcie bieżącej współpracy z podmiotami trzecimi nad rozwojem systemu. Dzięki temu znacząco podniesiona zostanie jakość i spójność realizacji.

Jak będzie monitorowane i mierzone powodzenie projektu UX/UI po wdrożeniu?

Monitorowanie i pomiar powodzenia projektu UX/UI po wdrożeniu jest kluczowym etapem, który pozwala ocenić skuteczność i wpływ projektu na użytkowników oraz cele biznesowe.

Oto kilka kroków, które można podjąć w celu monitorowania i pomiaru efektów projektu UX/UI:

Zdefiniowanie celów i metryk sukcesu - na początku projektu określa się cele, które chcesz osiągnąć, na przykład zwiększenie konwersji, redukcję kosztów obsługi klienta, poprawę ocen użytkowników. Następnie opracowuje się konkretne metryki, które pozwolą na ocenę tych celów.
Przykłady KPI, których można użyć do analizy efektywności produtu: Conversion Rate (CVR), TAM (Total Addressable Market), YoY growth (Year over Year), MRR (Monthly Recurring Revenue), ARR (Annual Recurring Revenue), ACV (Annual Contract Value), TCV (Total Contract Value), Gross margin, Rev churn, Cust churn, LTV / CLTV, CAC (Customer Acquisition Cost), DAU (Daily Active Users), W(eekly)AU, M(onthly)AU, GMV (Gross merchandise volume), Retention Rate, NPS (Net Promoter Score).

Śledzenie użytkowników - parametryzuje się narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics do śledzenia zachowań użytkowników na stronie internetowej lub w aplikacji. Można analizować dane dotyczące ruchu, interakcji, czasu spędzonego na stronie i innych wskaźników.

Przeprowadzanie badań i testów - analizę uzupełnia się badaniami użytkowników, aby ocenić, czy wprowadzone zmiany wpłynęły na poprawę doświadczeń użytkowników. Można korzystać z testów użyteczności, badań polegających na obserwacji zachowań użytkowników oraz zbieraniu ich opinii.

Zbieranie opinii użytkowników - zapewnij łatwy dostęp do formularzy opinii, ankiet lub funkcji obsługi klienta, które pozwalają użytkownikom przekazywać swoje opinie i uwagi dotyczące produktu.

Porównywanie danych przed i po wdrożeniu - porównaj dane i metryki przed wprowadzeniem zmian z danymi po wdrożeniu projektu UX/UI, aby ocenić efektywność zmian.

Raportowanie i analiza - regularnie sporządzaj raporty i analizuj dane, aby ocenić postępy projektu i identyfikować obszary, które wymagają dalszych doskonalenia.

Cykliczne doskonalenie- na podstawie zebranych danych i wniosków kontynuuj doskonalenie projektu, wprowadzając kolejne iteracje i ulepszenia.

Konsultacje z użytkownikami - kontaktuj się z użytkownikami, aby poznać ich opinie na temat produktu i dowiedzieć się, jakie zmiany są dla nich istotne.

Monitorowanie i mierzenie powodzenia projektu UX/UI po wdrożeniu pozwala na bieżącą adaptację i usprawnienia produktu, co jest kluczowe dla zapewnienia trwałego sukcesu i zadowolenia użytkowników.