Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


Projektowanie UX i UI

Dobrze zaprojektowany inferfejs użytkownika zwiększa efektywność biznesową produktów cyfrowych oraz buduje pozytywne doświadczenia klientów.

Delfina Koczałko – Deputy Marketing Director, Euro Bank S.A.  

Polecamy firmę IDEACTO jako rzetelnego i doświadczonego partnera, cechującego się w szczególności profesjonalizmem, znajomością rynku i rozwiązań UX oraz wysokimi kompetencjami.

woman photo

Czy warto inwestować w projektowanie?

UX 
w liczbach

91% użytkowników
nie podzieli się negatywnym feedbackiem dotyczącym doświadczeń online i bez słowa przestanie korzystać z danego rozwiązania

Projektowanie interakcji uwzględniające cele biznesowe oraz potrzeby użytkowników przynosi liczne korzyści

 • Poprawa doświadczeń użytkowników - przemyślany design produktu przekłada się na intuicyjność, użyteczność i atrakcyjność interfejsu, co sprawia, że użytkownicy łatwiej się z nim identyfikują i chętniej z niego korzystają.
 • Ściślejsza realizacja celów biznesowych - usystematyzowana dokumentacja projektowa umożliwia stworzenie rozwiązań ściśle realizujących założenia biznesowe.
 • Zwiększenie konkurencyjności - estetyczny i funkcjonalny design może wyróżnić produkt na rynku, przyciągając uwagę klientów i konkurując z innymi rozwiązaniami.
 • Lepsza identyfikacja marki - spójność i unikalność wizualna produktu wzmacnia tożsamość marki, co buduje zaufanie i rozpoznawalność na rynku.
 • Poprawa konwersji - dobrze zaprojektowane interfejsy ułatwiają realizację procesów, co przekłada się na kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) produktu zwiększając efektywność i wpływając na wyniki finansowe.
 • Poprawa pozycji SEO - algorytmy wyszukiwarek premiują serwisy z dobrze zaprojektowanym UX, co przekłada się na obniżenie kosztów SEO oraz płatnych kampanii.
 • Estetyka sprzedaje - badania potwierdzają, że klienci chętniej i więcej kupują poprzez estetyczne i uporządkowane interfejsy użytkownika.
 • Redukcja kosztów - przemyślany i dobrze zaprojektowany design może pomóc w uniknięciu kosztownych błędów skupiając się na optymalizacji procesu interakcji użytkownika.
 • Innowacje - projektowanie produktu może również przyczynić się do generowania innowacyjnych rozwiązań i pomysłów, co pozwala na tworzenie bardziej atrakcyjnych i zaawansowanych produktów.

Uogólniając choć bez redukcji - projektowanie ma sens. Bezpośredni - podnosząc komfort użytkownika / klienta oraz długoterminowy - zwiększając jego lojalność i powracalność.

Projektowanie UX/UI – korzyści dla biznesu w liczbach
 • Dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika przekłada się na zwiększenie satysfakcji użytkownika, która podnosi parametry biznesowe (współczynnik konwersji, wielkość koszyka, powracalność) oraz redukuje koszty związane z projektowaniem i rozwojem produktu (optymalizacja nieużyteczności na etapie prototypu).

Trzy kroki do sukcesu

01.

Przeanalizuj potrzeby Twoich klientów oraz zdefiniuj swoje cele biznesowe w kontekście otoczenia rynkowego

02.

Stwórz projekt, który spełnia wymagania biznesowe jednocześnie dając użytkownikom intuicyjny interfejs

03.

Słuchaj użytkowników, badaj ścieżki, weryfikuj pierwotne założenia i optymalizuj swój produkt

Przebieg procesu projektowania

Podstawą naszej pracy jest metodyka tzw. "podwójnego diamentu" - procesu projektowania rozwijanego od lat 90. XX wieku a stosowana powszechnie w przez projektantów.

Proces zakłada iteracyjne i wieloetapowe podejście do projektowania, skupiając się na zrozumieniu problemu oraz potrzeb użytkowników oraz klarowaniu celów biznesowych.

Oto ogólny przebieg tego procesu:

Pierwszy diament składa się z dwóch faz:

 • Discover - w tej fazie projektanci koncentrują się na zrozumieniu problemu lub wyzwania, identyfikując cele projektu i oczekiwania użytkowników. Metody, z których korzystamy to m.in.: badania rynku, analiza konkurencji, analiza potrzeb użytkowników, tworzenie person oraz ścieżek użytkownika.
 • Define - na tym etapie definiuje się konkretne cele projektu i wyznacza obszary, które zostaną zaprojektowane.

Drugi diament zawiera kolejne dwie fazy:

 • Develop - na bazie wniosków oraz wytycznych z dwóch poprzednich etapów projektanci przystępują do tworzenia prototypów produktu, które następnie poddawane są weryfikacji względem założeń projektowych oraz w trakcie testów z użytkownikami.
 • Deliver - w tej fazie projektanci dostarczają finalne rozwiązania do wdrożenia wraz z dokumentacją projektową oraz design systemem usprawniającymi proces produkcji.

Podczas procesu projektowania UX/UI, projektanci przechodzą przez obydwa diamenty, skupiając się na zrozumieniu problemu i tworzeniu rozwiązań w pierwszym diamencie, a następnie na dostarczaniu rozwiązań w drugim diamencie. To podejście pozwala na ciągłe iteracje, dopracowywanie rozwiązań i uwzględnianie opinii użytkowników na każdym etapie, co prowadzi do lepszych efektów końcowych w postaci produktów dostosowanych do potrzeb użytkowników.

Słuchaj swoich klientów
Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością
Daj użytkownikowi pełną kontrolę
Trzymaj się standardów i zachowaj spójność
Zapobiegaj błędom
Pozwalaj wybierać, zamiast zmuszać do pamiętania
Zapewnij elastyczność i efektywność
Dbaj o estetykę i umiar
Zapewnij skuteczną obsługę błędów
Zadbaj o pomoc i dokumentację

Listy kontrolne
(usability checklist)

W trakcie audytu użyteczności stron oprócz heurystyk użyteczności wykorzystujemy również listy kontrolne. Jedną z nich jest nasza publikacja Best Practices for E-commerce zawierająca ponad 200 rekomendacji dla projektowania sklepów internetowych.

a book cover

Zobacz, co klienci mówią o naszej pracy

a man's photo

"Polecamy firmę IDEACTO jako rzetelnego i doświadczonego partnera"

Nowa strona internetowa spotkała się z pozytywnymi opiniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, co doprowadziło do wzrostu sprzedaży. Ideacto ustanawia jasne i otwarte kanały komunikacji, aby zapewnić efektywny przepływ pracy. Zespół jest utalentowany w różnych obszarach usług.

"Z pasją podchodzą do projektowania i optymalizacji"

Praca Ideacto spotkała się z pozytywnym przyjęciem. Zespół zapewnia wysoką jakość pracy i uczciwość w pobieraniu opłat za swoje usługi. Klienci mogą oczekiwać interdyscyplinarnego zespołu, który zadba o odpowiednią realizację wymagań biznesowych.

"Byliśmy zadowoleni z ich pracy na każdym kroku"

Dzięki wysiłkom IDEACTO klient zaobserwował ogromny wzrost liczby potencjalnych klientów, powracających użytkowników i całkowitej liczby użytkowników. Projekt jest bardzo efektowny. Komunikacja i strategia były bardzo skuteczne.

"Największe wrażenie wywarło na mnie to, jak dobrze poradzili sobie z wewnętrznymi warsztatami"

Nagradzana witryna odnotowała 46% wzrost współczynnika konwersji, przekraczając oczekiwania wewnętrznego zespołu. Ideacto jest wydajne i dobrze zorganizowane, co zapewnia płynną pracę. Zespół jest kreatywny i otwarty na uwagi.

Zróbmy
coś razem!

Dziękujemy! Wkrótce wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference

Pytania
i odpowiedzi

Jakie będą korzyści i rezultaty projektu UX/UI?

Korzyściami i rezultatami projektu UX/UI będą poprawione doświadczenia użytkowników, co przełoży się na zwiększoną lojalność, wzrost konwersji oraz lepsze zrozumienie i satysfakcję użytkowników, co przyczyni się do sukcesu produktu na rynku.

Jak długo potrwa proces projektowania?

Czas trwania procesu projektowania UX/UI może znacznie różnić się w zależności od złożoności projektu, zakresu prac oraz dostępnych zasobów. Typowy projekt UX/UI może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. W celu uzyskania dokładniejszej oceny czasu trwania projektu, ważne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań oraz określenie etapów projektu.

Jaki jest koszt projektu?

Koszt projektu UX/UI jest uzależniony od wielu czynników, takich jak rozmiar projektu, złożoność, zakres prac oraz poziom doświadczenia specjalistów. Projekt UX/UI może mieć różne koszty, w zależności od specyfiki projektu.
Koszt projektu UX/UI może obejmować wynagrodzenia dla projektantów UX/UI, koszty badań użytkowników, narzędzi projektowych, oprogramowania, a także ewentualne koszty związane z testami i wdrożeniem.
Aby uzyskać dokładną ocenę kosztów projektu UX/UI, konieczne jest przedstawienie szczegółowego briefu projektu i uzgodnienie zakresu prac.

Jakie będą zaangażowane zasoby?

Zaangażowanie zasobów w projekcie UX/UI zależy od jego skali i złożoności. Obejmować mogą:
Projektantów UX/UI: to kluczowa grupa, odpowiedzialna za projektowanie interfejsów użytkownika, badania użytkowników i tworzenie rozwiązań zgodnych z najlepszymi praktykami UX/UI.
Badaczy UX: specjaliści zajmujący się przeprowadzaniem badań użytkowników, analizą danych i raportowaniem wyników, co pomaga w zrozumieniu potrzeb i zachowań użytkowników.
Kierownika projektu: osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem, koordynację działań zespołu oraz komunikację z klientem.
Specjalistów ds. treści: w przypadku projektów, które wymagają opracowania treści, specjaliści ds. treści mogą być zaangażowani do ich tworzenia i optymalizacji.
Testerów/respondentów: Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie testów użyteczności i sprawdzanie, czy zaprojektowane rozwiązania spełniają oczekiwania użytkowników.
Klienta lub interesariuszy: Aktywne zaangażowanie klienta lub interesariuszy jest kluczowe do definiowania celów projektu, dostarczania informacji zwrotnych i uzyskiwania akceptacji projektu.
Narzędzia i oprogramowanie: Projekty UX/UI wykorzystują różne narzędzia i oprogramowanie, takie jak oprogramowanie do projektowania graficznego, narzędzia do prototypowania, oprogramowanie do analizy danych i inne.
Zasoby finansowe: W zależności od skali projektu, mogą być potrzebne zasoby finansowe na wynagrodzenia, narzędzia, badania użytkowników i inne koszty projektu.

Zasoby zaangażowane w projekt UX/UI mogą się różnić w zależności od projektu i potrzeb klienta. Ważne jest odpowiednie dostosowanie zasobów do zakresu prac i celów projektu.

Czy będą dostępne prototypy lub próbki projektu do weryfikacji?

W trakcie prac projektowych na bieżąco przekazywane są klientowi efekty prac zależne od zakontraktowanego zakresu. Mogą nimi być: raporty oraz wyniki analiz, podsumowania warsztatów, projekty graficzne z koncepcja wizualną (tzw. look'n'feel), widoki funkcjonalne (makiety) oraz finalne widoki graficzne.
Dodatkowo, w przypadku kompleksowego projektowania produktu, klient otrzymuje dokument Design system będący zestawieniem wszystkich kluczowych elementów graficznych serwisu takich jak: kroje pisma wraz z określeniem ich proporcji oraz zależności (nagłówki H1, H2 itp.), kolory podstawowe, uzupełniające, kolory akcji, przyciski, inputy, pola tekstowe, tabele, siatka, style oraz inne istotne elementy graficzne konieczne do zastosowania w projekcie.
Docelowo może być także wykorzystany w trakcie bieżącej współpracy z podmiotami trzecimi nad rozwojem systemu. Dzięki temu znacząco podniesiona zostanie jakość i spójność realizacji.

Jak będzie monitorowane i mierzone powodzenie projektu UX/UI po wdrożeniu?

Monitorowanie i pomiar powodzenia projektu UX/UI po wdrożeniu jest kluczowym etapem, który pozwala ocenić skuteczność i wpływ projektu na użytkowników oraz cele biznesowe.

Oto kilka kroków, które można podjąć w celu monitorowania i pomiaru efektów projektu UX/UI:

Zdefiniowanie celów i metryk sukcesu - na początku projektu określa się cele, które chcesz osiągnąć, na przykład zwiększenie konwersji, redukcję kosztów obsługi klienta, poprawę ocen użytkowników. Następnie opracowuje się konkretne metryki, które pozwolą na ocenę tych celów.
Przykłady KPI, których można użyć do analizy efektywności produtu: Conversion Rate (CVR), TAM (Total Addressable Market), YoY growth (Year over Year), MRR (Monthly Recurring Revenue), ARR (Annual Recurring Revenue), ACV (Annual Contract Value), TCV (Total Contract Value), Gross margin, Rev churn, Cust churn, LTV / CLTV, CAC (Customer Acquisition Cost), DAU (Daily Active Users), W(eekly)AU, M(onthly)AU, GMV (Gross merchandise volume), Retention Rate, NPS (Net Promoter Score).

Śledzenie użytkowników - parametryzuje się narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics do śledzenia zachowań użytkowników na stronie internetowej lub w aplikacji. Można analizować dane dotyczące ruchu, interakcji, czasu spędzonego na stronie i innych wskaźników.

Przeprowadzanie badań i testów - analizę uzupełnia się badaniami użytkowników, aby ocenić, czy wprowadzone zmiany wpłynęły na poprawę doświadczeń użytkowników. Można korzystać z testów użyteczności, badań polegających na obserwacji zachowań użytkowników oraz zbieraniu ich opinii.

Zbieranie opinii użytkowników - zapewnij łatwy dostęp do formularzy opinii, ankiet lub funkcji obsługi klienta, które pozwalają użytkownikom przekazywać swoje opinie i uwagi dotyczące produktu.

Porównywanie danych przed i po wdrożeniu - porównaj dane i metryki przed wprowadzeniem zmian z danymi po wdrożeniu projektu UX/UI, aby ocenić efektywność zmian.

Raportowanie i analiza - regularnie sporządzaj raporty i analizuj dane, aby ocenić postępy projektu i identyfikować obszary, które wymagają dalszych doskonalenia.

Cykliczne doskonalenie- na podstawie zebranych danych i wniosków kontynuuj doskonalenie projektu, wprowadzając kolejne iteracje i ulepszenia.

Konsultacje z użytkownikami - kontaktuj się z użytkownikami, aby poznać ich opinie na temat produktu i dowiedzieć się, jakie zmiany są dla nich istotne.

Monitorowanie i mierzenie powodzenia projektu UX/UI po wdrożeniu pozwala na bieżącą adaptację i usprawnienia produktu, co jest kluczowe dla zapewnienia trwałego sukcesu i zadowolenia użytkowników.