Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


Symfonia

Przeprowadziliśmy rozbudowany projekt badawczy obejmujący pogłębione wywiady z użytkownikami, badania NPS oraz SUS.

Czas realizacji:
Rok realizacji:
2023
Symfonia
Nadrzędnym celem cyklu badań było wygenerowanie rekomendacji pod kątem optymalizacji procesu onbordingu w systemie
Nadrzędnym celem cyklu badań było wygenerowanie rekomendacji pod kątem optymalizacji procesu onbordingu w systemie
By zdobyć szeroką perspektywę badawczą użyliśmy kilku uzupełniających się metod badawczych: wywiady pogłębione, ankieta NPS, ankieta SUS
Symfonia
Nadrzędnym celem cyklu badań było wygenerowanie rekomendacji pod kątem optymalizacji procesu onbordingu w systemie
Symfonia
By zdobyć szeroką perspektywę badawczą użyliśmy kilku uzupełniających się metod badawczych: wywiady pogłębione, ankieta NPS, ankieta SUS
Symfonia
Wymiar badawczy został poszerzony o analizę konkurencji oraz tworzenie person

Cel projektu

Założeniem klienta była budowa modelowego onboardingu klienta na produkcie Symfonia eBiuro. Istotnymi parametrami nastomiast była budowa pozytywnego doświadczenia klienta z produktem, łatwa i szybka nauka produktu w ramach self-service a także zachęcenie klienta do korzystania z produktu.

01.

1. Analiza PREDESIGN

Na tym etapie systematyzujemy wymagania biznesowe, analizujemy otoczenie rynkowe oraz definiujemy potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych

02.

2. Koncepcja strategiczna

Bazując na zebranych informacjach oraz danych z etapu analitycznego w trakcie cyklu warsztatów z klientem wypracowujemy koncepcję strategiczną dla projektowanego rozwiązania

03.

3. Architektura informacji i projekt szkieletowy

Przed przystąpieniem do projektowania finalnego projektu opracowujemy strukturę rozwiązania oraz definiujemy kluczowe relacje między elementami projektowanego rozwiązania

04.

4. Projekt graficzny

W oparciu o wypracowane na wcześniejszych etapach wytyczne oraz półprodukty tworzymy finalny projekt graficzny rozwiązania

05.

5. Testowanie i optymalizacja

Wytworzone projekty poddajemy testom z użytkownikami a po wdrożeniu realizujemy ich optymalizację na podstawie dostępnych źródeł danych ilościowych oraz jakościowych

Zakres prac

Badania ilościowe

W ramach projektu zrealizowaliśmy ankietę NPS (obecni klienci), ankietę SUS (obecni użytkownicy chmury), ankietę pogłębioną pod kątem persony i użyteczności aplikacji (obecni użytkownicy chmury), ankietę dla klientów testowych, podłączenie analityki ilościowej i monitorowanie danych.

Badania jakościowe

Badanie IDI, pod kątem persony, diagnozy potrzeb, problemów i oczekiwań klientów, potrzeb klienta migrującego, klienta testowego, badanie użyteczności ścieżek zakupowych na LP, badanie użyteczności obecnej aplikacji pod kątem pomocy i onboardingu.

Analiza wyników i rekomendacje

Wynikem prac było opracowanie person na podstawie wyników badań, opracowanie User Journey Map, rekomendacje dla Happy Paths i podniesienia konwersji ścieżek zakupowych i zakupu konta płatnego, rekomendacje do projektu onboardingu, rekomendacje do zmian i redesignu interfejsu aplikacji, opracowanie rekomendacji dla strategii podniesienia satysfakcji klienta i rozwoju produktu.

No items found.

Zróbmy
coś razem!

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference