Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


Archidoc
Wieloetapowy proces przeprojektowania aplikacji rozpoczęliśmy od analizy istniejącej wersji rozwiązania oraz otoczenia rynkowego
Wieloetapowy proces przeprojektowania aplikacji rozpoczęliśmy od analizy istniejącej wersji rozwiązania oraz otoczenia rynkowego
Informacje o wymaganiach względem aplikacji poszerzyliśmy o pogłębione wywiady z użytkownikami oraz kluczowymi interesariuszami rozwiązania
Archidoc
Wieloetapowy proces przeprojektowania aplikacji rozpoczęliśmy od analizy istniejącej wersji rozwiązania oraz otoczenia rynkowego
Archidoc
Informacje o wymaganiach względem aplikacji poszerzyliśmy o pogłębione wywiady z użytkownikami oraz kluczowymi interesariuszami rozwiązania
Archidoc
Wytyczne oraz wnioski przenieśliśmy na rozwiązanie funkcjonalne przy wykorzystaniu frameworku PrimeFaces

Cel projektu

Założeniem, jakie stało postawione przed zespołem projektowym było zaprojektowanie nowej odsłony systemu do obiegu dokumentów (EOD) obejmującej przeprojektowanie architektury aplikacji, zaprojektowanie nowych rozwiązań funkcjonalnych oraz stworzenie szaty graficznej rozwiązania.

01.

1. Analiza PREDESIGN

Na tym etapie systematyzujemy wymagania biznesowe, analizujemy otoczenie rynkowe oraz definiujemy potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych

02.

2. Koncepcja strategiczna

Bazując na zebranych informacjach oraz danych z etapu analitycznego w trakcie cyklu warsztatów z klientem wypracowujemy koncepcję strategiczną dla projektowanego rozwiązania

03.

3. Architektura informacji i projekt szkieletowy

Przed przystąpieniem do projektowania finalnego projektu opracowujemy strukturę rozwiązania oraz definiujemy kluczowe relacje między elementami projektowanego rozwiązania

04.

4. Projekt graficzny

W oparciu o wypracowane na wcześniejszych etapach wytyczne oraz półprodukty tworzymy finalny projekt graficzny rozwiązania

05.

5. Testowanie i optymalizacja

Wytworzone projekty poddajemy testom z użytkownikami a po wdrożeniu realizujemy ich optymalizację na podstawie dostępnych źródeł danych ilościowych oraz jakościowych

Zakres prac

Wyzwaniem przy projektowaniu nowej odsłony tak złożonej aplikacji, realizującej zaawansowane funkcje, było dogłębne poznanie potrzeb jej użytkowników. Mając to na uwadze, przeprowadziliśmy cykl warsztatów z użytkownikami końcowymi oraz członkami zespołu klienta, pracującymi z klientami. W efekcie byliśmy w stanie zdefiniować listę potrzeb, oczekiwań oraz obaw związanych z kontekstem użytkowania aplikacji, które uzupełniliśmy o systematyzację wymagań biznesowych klienta oraz analizę otoczenia rynkowego, co pozwoliło nam stworzyć strategię UX dla nowej odsłony produktu.

No items found.

Zróbmy
coś razem!

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference