Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


Nest Bank

Wspólnie z naszym partnerem technologicznym Unity Group przeprowadziliśmy kompleksowy redesign serwisu informacyjnego Nest Bank. W IDEACTO byliśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie etapu doradczego złożonego z audytów oraz warsztatów, zaprojektowanie architektury informacji i interfejs graficzny

Czas realizacji:
Rok realizacji:
2021
Nest Bank
Pracę nad nową odsłoną serwisu rozpoczęliśmy od analizy użyteczności aktualnego serwisu, kreacji graficznych oraz analityki ruchu i zachowań użytkowników. Na bazie zebranych danych oraz zrealizowanych warsztatyów opracowaliśmy koncepcję strategiczną dla nowej odsłony strony.
Pracę nad nową odsłoną serwisu rozpoczęliśmy od analizy użyteczności aktualnego serwisu, kreacji graficznych oraz analityki ruchu i zachowań użytkowników. Na bazie zebranych danych oraz zrealizowanych warsztatyów opracowaliśmy koncepcję strategiczną dla nowej odsłony strony.
Opracowaliśmy ponad trzydzieści dedykowanych makiet funkcjonalnych w wersju mobile oraz desktop by zamapować kluczowe funkcjonalności oraz sekcje serwisu
Nest Bank
Pracę nad nową odsłoną serwisu rozpoczęliśmy od analizy użyteczności aktualnego serwisu, kreacji graficznych oraz analityki ruchu i zachowań użytkowników. Na bazie zebranych danych oraz zrealizowanych warsztatyów opracowaliśmy koncepcję strategiczną dla nowej odsłony strony.
Nest Bank
Opracowaliśmy ponad trzydzieści dedykowanych makiet funkcjonalnych w wersju mobile oraz desktop by zamapować kluczowe funkcjonalności oraz sekcje serwisu
Nest Bank
W oparciu o makiety funkcjonalne projektanci graficzni IDEACTO opracowali finalną warstwę wizualną bazującą na języku marki

Cel projektu

Kluczowy cel projektu obejmował dostarczenie serwisu zgodnego z nową identyfikacją wizualną banku a cechującego się wysoką użytecznością. Nest Bank chciał otrzymać przystępny, prosty i intuicyjny projekt. Jednocześnie zespół projektowy po stronie banku podkreślał konieczność zachowania wysokich wskaźników sprzedażowych, gdyż serwis internetowy jest bardzo istotnym kanałem sprzedaży produktów bankowych.

01.

1. Analiza PREDESIGN

Na tym etapie systematyzujemy wymagania biznesowe, analizujemy otoczenie rynkowe oraz definiujemy potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych

02.

2. Koncepcja strategiczna

Bazując na zebranych informacjach oraz danych z etapu analitycznego w trakcie cyklu warsztatów z klientem wypracowujemy koncepcję strategiczną dla projektowanego rozwiązania

03.

3. Architektura informacji i projekt szkieletowy

Przed przystąpieniem do projektowania finalnego projektu opracowujemy strukturę rozwiązania oraz definiujemy kluczowe relacje między elementami projektowanego rozwiązania

04.

4. Projekt graficzny

W oparciu o wypracowane na wcześniejszych etapach wytyczne oraz półprodukty tworzymy finalny projekt graficzny rozwiązania

05.

5. Testowanie i optymalizacja

Wytworzone projekty poddajemy testom z użytkownikami a po wdrożeniu realizujemy ich optymalizację na podstawie dostępnych źródeł danych ilościowych oraz jakościowych

Przebieg prac

1. Kompleksowy audyt i warsztaty kick-off

Projekt redesignu został poprzedzony gruntowną analizą ówczesnego portalu od strony użyteczności, kreacji graficznej oraz statystyk ruchu. Na bazie zebranych wniosków odbył się warsztat kick-off, w trakcie którego eksperci IDEACTO pracowali razem z przedstawicielami Nest Banku. Określono wspólne cele projektu, jego dalszy przebieg oraz przeanalizowano kluczowe wymagania biznesowe.

Nest Bank

2. Cykl warsztatów z interesariuszami

Przeprojektowanie serwisu takiej instytucji jak bank wymaga kontaktów z dużą liczbą interesariuszy po stronie klienta. Podczas serii warsztatów zespół IDEACTO odbył spotkania mające na celu poznanie potrzeb wszystkich departamentów w banku. Zarówno tych odpowiadających za ofertę produktową, jak również departamentów wsparcia takich jak HR czy Compliance. Praca w formie warsztatów była wysoce efektywna dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu po stronie banku. Pozwoliło to wypracować już pierwsze szkice makiet oraz wstępne podejście do warstwy contentu (tone of voice).

3. Projekt zmiany architektury informacji

Efektem pracy warsztatowej było wypracowanie projektu zmiany architektury informacji serwisu. Nowa architektura informacji (AI) uwzględniała potrzeby wszystkich interesariuszy oraz pokazywała, niestandardowy w przypadku banków, tone of voice komunikatów np. zastosowanie nazwy sekcji “Dla Ciebie i rodziny” oraz “Dla Twojej firmy” zamiast “Klient indywidualny” i “Klient biznesowy”.

4. Projektowanie User Experience

Projektanci IDEACTO przygotowali 30 dedykowanych makiet w wersjach mobile oraz desktop. Projektując makiety należało pamiętać o kontekście ich późniejszego wdrożenia – klient wybrał system CMS Kentico do obsługi serwisu. Z tego też powodu makiety wykorzystywały rozwiązania natywne dostępne w tym systemie oraz uwzględniały możliwość budowania nowych podstron korzystając z zaprojektowanych wcześniej elementów (webpartów).

Nest Bank

5. Projektowanie User Interface

Na bazie wypracowanych makiet funkcjonalnych projektanci UI rozpoczęli tworzenie warstwy graficznej serwisu. Zgodnie z wymaganiami klienta projekt graficzny miał cechować się minimalizmem i przejrzystością. Należało zatem całkowicie od podstaw stworzyć nowy język wizualny dla serwisu nestbank.pl. Elementem projektowania graficznego było także wytworzenie style guide, który ułatwił firmie wdrożeniowej development serwis oraz jego późniejszy rozwój.

6. Współpraca z zespołem wdrożeniowym

Projekt redesignu serwisu Nest Banku prowadzony był w metodyce Agile w ścisłej kooperacji między agencją IDEACTO oraz firmą wdrożeniową Unity Group. Dzięki realizacji projektu w oparciu o kolejne sprinty wiele elementów serwisu mogło powstawać równolegle. Klient nie musiał czekać na zakończenie kompletnych prac projektowania UX i UI, aby dopiero później przekazać projekt do wdrożenia. Efektem takie podejścia było wdrożenie serwisu miesiąc przed określonym w początkowym harmonogramie terminem.

Efekty

Liczby mówią same za siebie

Dzięki eksperckiej wiedzy zespołu IDEACTO projekt w całości spełnił oczekiwania klienta. Sewis cechuje się wyższą użytecznością oraz dostarcza informacji klientom banku w sposób przyjazny i przejrzysty (spadek wsp. odrzuceń o 60%).

Nastąpił wzrost współczynnika konwersji (nawet o 46% na niektórych produktach bankowych), a serwis cechuje się większym potencjałem lead generation.

Zgodnie z oczekiwaniami klienta serwis zapewnia lepszą skalowalność i możliwość rozwoju poprzez zastosowanie pakietu zaprojektowanych webpartów.

Nest Bank

Podsumowanie

60 % - spadek współczynnika odrzuceń

46 % - wzrost współczynnika konwersji

No items found.
Nagradzana witryna odnotowała 46% wzrost współczynnika konwersji, przekraczając oczekiwania wewnętrznego zespołu. Ideacto jest wydajne i dobrze zorganizowane, co zapewnia płynną pracę. Zespół jest kreatywny i otwarty na uwagi.

Największe wrażenie wywarło na mnie to, jak dobrze poradzili sobie z wewnętrznymi warsztatyami, które odbyliśmy z różnymi zainteresowanymi stronami.

Zróbmy
coś razem!

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference