Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


know how
4/4/2022

Co to jest metodologia Agile i dlaczego jest ważna?

Illustration of, laptop, notebook, person reading

Jeśli poszukujesz sposobu na usprawnienie zarządzania projektami o wielu zmiennych – powinieneś zainteresować się metodyką Agile. Czym jest i w jaki sposób wpływa na postępy w pracy?

Metodologia Agile – historia powstania

Zwinna metodologia Agile powstała na początku XXI wieku, dokładnie w 2001 roku. Stworzyła ją grupa programistów, którzy wypoczywali w górach w stanie Utah. Chcieli efektywnie wykorzystać wspólnie spędzany czas, dlatego postanowili przedyskutować proces tworzenia oprogramowania.

Specjaliści zgodnie stwierdzili, że sekcja biznesowa miała problemy z porozumieniem się z osobami kodującymi. Czas poświęcony na tworzenie rozwiązań był długi, a zmiany technologiczne następowały szybko. Projekty nie były finalizowane albo kończyły się fiaskiem – były przestarzałe, w porównaniu do wyników konkurencji. Chcieli więc znaleźć rozwiązanie problemu – sposób tworzenia oprogramowania, które zakładałoby wiele zmiennych i umożliwiałoby przyspieszenie wprowadzania rozwiązań na rynek.

Problem znajdował się już na początku projektów, czyli na etapie planowania. Do pewnego momentu rozwiązania tworzone były na podstawie odgórnego harmonogramu. Uwzględniał on ustalone etapy pracy – przejście do kolejnego kroku możliwe było w momencie, kiedy poprzedni był ukończony. Istniał również ustalony z góry budżet i koszty.

Sytuacja wyglądała problematycznie również od strony klienta. Musiał on przedstawić swoje sprecyzowane wymagania wiedząc, że wprowadzenie zmian będzie związane z komplikacjami. Podejście to, zwane kaskadowym (ang. Waterfall), nie sprawdzało się w projektach o wielu zmiennych.

Zmiany w myśleniu i sposobie pracy deweloperów nastąpiło właśnie w 2001 roku, po długich i trudnych rozmowach. Programiści doszli do konsensusu, tworząc Manifesto for Agile Software Development – 12 zasad zwinnej metodologii tworzenia projektów. Z podejściem tym jest związane pojęcie Scrum, czyli konkretny sposób postępowania – realizacji planu, którego podstawą jest metoda Agile.

Czym jest metodologia Agile?

Agile – co to znaczy? Słowo to pochodzi z języka angielskiego i oznacza „zwinność”. Pojęcie to odnosi się do podejścia do pracy. Od tradycyjnego różni się modelem działania – określane jest jako rozproszone. Planowanie i realizowanie kroków oparte jest o skupienie na funkcjonalnościach. Prace realizowane są przez niewielkie zespoły. Ma to na celu przyspieszenie przekazania poszczególnych części aplikacji, testowanie, wprowadzanie poprawek i rozbudowę. Sprawia to, że produkt wprowadzany jest na rynek szybciej.

Jak wpłynął na pracę deweloperów Agile? Znaczenie nowego podejścia wpłynęło na pracę zespołów, którzy działają wokół sprintów (cykli), zakładających dostarczanie kolejnych części aplikacji. Dużą zmianą w stosunku do podejścia Waterfall jest fakt, że odbiorca ma możliwość decydować o kierunku rozwoju nawet w trakcie prac. Metoda Agile często kojarzona jest ze Scrum – to ramy postępowania – zbiór spotkań, ról i narzędzi, które mają pomóc w uporządkowaniu pracy.

Jak działa Agile?

Jakie są kroki działania stosowane w Agile? Proces podzielony jest na 5 podstawowych etapów:

Planowanie

Początkowy etap zarządzania projektem Agile – jeden z najważniejszych. Zakłada uzgodnienie założeń wraz z usługobiorcą i ustaleniu jego priorytetów. Pracownik odpowiedzialny za kontakt z klientem musi umieć odpowiednio zinterpretować jego oczekiwania biznesowe. Jeśli sposobem realizacji działań jest Scrum – dużą rolę odgrywa tu Scrum Master, swego rodzaju przywódca, który pomaga zespołowi pracować sprawnie.

Projektowanie

Na podstawie wszystkich zebranych informacji opracowywane są sposoby przygotowania komponentów i określane są wymogi produktowe. Ustalana jest również lista funkcjonalności i zasobów, które są potrzebne do realizacji zadań.

Programowanie

Etap, określany jako właściwy, przeprowadzany w myśl wcześniej ustalonych priorytetów.

Testowanie

Po zakończeniu pracy nad każdym komponentem – poddawane są one testowaniu. Pieczę nad procesem sprawują zespoły projektowe lub zleceniodawca.

Implementacja

Krok, który następuje po testowaniu i uzyskaniu akceptacji klienta. W kolejnych iteracjach stosowane są wnioski, zebrane po zakończeniu prac. Dobrą praktyką jest przekazanie informacji innym deweloperom.

Metody zwinne w zarządzaniu projektem – wady i zalety

Metoda Agile to nieocenione wsparcie w procesie realizacji projektów. Jej zadaniem jest usprawnienie efektywności działania. Jakie ma zalety?

 • przyspieszenie realizacji zleceń,
 • usamodzielnienie pracy zespołów, 
 • usprawnienie koordynacji projektu,
 • możliwość wdrażania zmian,
 • stawianie potrzeb klienta na pierwszym miejscu,
 • usprawnienie przepływu informacji,
 • zaangażowanie wszystkich specjalistów pracujących nad realizacją zlecenia,
 • minimalizacja kosztów, związanych z wdrażaniem zmian.

Oczywiście, jak każda metodyka pracy – Agile ma również pewne wady:

 • podejście Agile nie będzie dobrym rozwiązaniem w projektach, w których elastyczne działanie nie jest możliwe,
 • efekty widoczne są w momencie, gdy rotacja pracowników jest niewielka,
 • niedopasowanie pracowników – trudnością bywa znalezienie zaangażowanych specjalistów.

Manifest Agile

W myśl metody Agile – tworzenie oprogramowania we współpracy i wzajemnej pomocy wpływa na poprawę przebiegu realizacji projektów. Doświadczenia te pomagają przedłożyć:

 • ludzi i współpracę między nimi nad narzędzia i procesy,
 • poprawne funkcjonowanie oprogramowania nad dokumentację,
 • sprawną współpracę z klientem nad negocjację umów,
 • bezproblemowe reagowanie na zmiany nad realizację planu.

Manifest Agile tworzy 12 punktów:

 1. Zadowolenie klienta – metodologia Agile powinna przyczyniać się do wzrostu jakości usług i skrócenia czasu realizacji. Projekty powinny być dopasowane zarówno do oczekiwań zleceniodawców, jak i wymogów biznesowych. Satysfakcja klienta ze współpracy zależna jest również od pozytywnego kontaktu z nim.
 2. Gotowość do zmian – jedną z najważniejszych cech Agile jest elastyczność i stała gotowość do zmian, które metodologia zakłada na każdym etapie działania,
 3. Stosowanie krótkich odstępów czasowych – w Agile liczy się systematyczność – nie warto więc zwlekać z dostarczaniem kolejnych elementów projektu. Im częściej klient będzie otrzymywał poszczególne elementy systemu, tym szybciej będzie mógł zgłosić uwagi. Tym samym – mniej poprawek czeka pracowników na etapie zaawansowanym,
 4. Ścisła współpraca – zwinne metodologie opierają się na współpracy specjalistów z wielu dziedzin - usprawnia to przepływ informacji i postępy w działaniu,
 5. Zaangażowanie i motywacja – w przypadku projektów długoterminowych członkowie zespołu muszą nieustannie być zaangażowani w działanie. Agile zakłada motywowanie pracowników jako środek do osiągnięcia sukcesu,
 6. Bezpośredni kontakt – podejście Agile skupia się na sprawnym przepływie informacji. Jego twórcy zalecają spotkania na żywo w celu prowadzenia dyskusji,
 7. Działanie oprogramowania – rezultatem wspólnej pracy jest funkcjonalny produkt
 8. Jednolite tempo pracy – co wyróżnia Agile? Zarządzanie projektami wpływa na ujednolicenie tempa pracy członków zespołu,
 9. Udoskonalanie procesów – zwinne metodologie charakteryzują się zachęcaniem do rozwoju zespołów, poszukiwania lepszych rozwiązań,
 10. Prostota – dzięki niej produkt i jego obsługa są intuicyjne oraz zrozumiałe,
 11. Samodzielna praca zespołów – zwinne metody Agile zakładają samodzielność zespołów, które biorą udział w rozwoju projektu. Kierownik ma za zadanie jedynie koordynację działań, nie powinien wpływać na sposób działania pracowników,
 12. Analiza i wnioski – to niezbędny element każdego zakończonego etapu. Pomaga wyciągnąć wnioski z przebiegu przedsięwzięcia i go usprawnić.

Metodyka Agile to świetny sposób zarządzania projektami. Warto jednak pamiętać, że podstawą sukcesu jest odpowiednio zaangażowany zespół, otwarty na zmiany. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wpływie metodyki Agile na pracę – sprawdź inne wpisy na naszym blogu. Potrzebujesz pomocy? Interesują Cię usługi projektowania UX czy redesign serwisów internetowych? Skontaktuj się z nami!

Udostępnij wpis:

Powiązana publikacja

Sprawdź publikację

polecane wpisy

Zróbmy
coś razem!

Dziękujemy! Wkrótce wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference