Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


know how
11/10/2020

Metodyki i techniki UX

Illustration of, laptop, notebook, person reading

Analiza danych

Analiza danych polega na wyciągnięciu wniosków z istniejących danych (np. dotyczących wąskiej grupy badanych osób), a następnie przełożenie wyników na szerszy kontekst (np. całą grupę docelową). Dane takie zbierać można za pomocą m.in. sondaży, sortowania kart, testów A/B, badań UX.

Analiza konkurencji 

Analiza konkurencji polega na sprawdzeniu, w jaki sposób konkurencyjne marki radzą sobie z danym zagadnieniem. Osoba testująca bierze pod uwagę konkretne procesy i rozwiązania, których użytkownik dokonuje na badanej stronie czy w aplikacji, a następnie te same procesy i rozwiązania analizuje na konkurencyjnych stronach czy aplikacjach. 

Warto wspomnieć, że tego typu analiza ma też na celu znajdowanie inspiracji oraz ciekawych rozwiązań, również spoza bezpośredniej konkurencji. Często zdarza się, że pewne pomysły mogą być wykorzystane na stronach marek zupełnie niezwiązanych ze sobą – eksperci UX lubią adaptować nowatorskie rozwiązania do różnych projektów.

Audyt UX

Heurystyki użyteczności to ogólnie przyjęte zasady projektowania. Specjaliści z dziedziny UX za pomocą tej techniki sprawdzają ich zastosowanie w projekcie. Ta technika analizowania nie wymaga wysokich nakładów pieniędzy i pracy.

Przy tego typu audytach najczęściej wykorzystywane są heurystyki opracowane przez Jakoba Nielsena w 1994 roku, które nadal są niezwykle aktualne.

Badania z użytkownikami

Badania (testy) z użytkownikami to jedna z metod weryfikacji makiet serwisu internetowego. Spotkanie z rzeczywistymi użytkownikami projektowanego serwisu jest nieocenione i powoduje znaczący wzrost użyteczności finalnego produktu. Testy z użytkownikami można wykorzystać na wielu innych etapach projektu – nawet już na etapie tworzenia założeń nowego produktu cyfrowego. Wykorzystywane są również w procesie optymalizacji konwersji dla serwisów e-Commerce.

Badania eyetrackingowe

Eyetracking to badanie podczas którego śledzi się ruch gałek ocznych użytkownika, który eksploruje stronę czy aplikację. W badaniu bierze się pod uwagę nie tylko to na co patrzył badany, ale też jak długo czy w jakiej kolejności poszczególne elementy serwisu przykuły jego uwagę. 

Wynikiem badania eyetrackingowego jest powstanie heatmapy (mapy cieplnej), która jest graficznym odwzorowaniem ruchu oczu badanych. Eyetracking nie opiera się na deklaracjach badanych, a jedynie wspiera nimi ich realne działania, czyli to jak rzeczywiście poruszają się po stronie i w jaki sposób na nią patrzą. Trzeba jednak pamiętać, że ta metoda badawcza jest dość kosztowna i może wymagać dużych nakładów pracy oraz czasu. Z tego powodu warto zastanowić się przed podjęciem decyzji o jej wykorzystaniu, czy rzeczywiście jest ona niezbędna.

Badania kontekstowe

Badania kontekstowe to badania, które przeprowadzane są w konkretnych okolicznościach, np. podczas używania aplikacji mobilnej na przystanku, czekając na autobus czy platformy dla pracowników w biurze. Tego typu badanie pozwala na zaobserwowanie sposobu poruszania się po np. aplikacji w realnych okolicznościach. Badania takie często traktuje się jako uzupełnienie standardowych testów użyteczności, które wykonywane są w zamkniętych pomieszczeniach.

Badania partyzanckie

Przeprowadzając takie badanie badacz wychodzi z biura i dosłownie wchodzi do świata użytkowników. Badanie partyzanckie odbywa się w niewyreżyserowanym środowisku i sytuacjach, np. w kawiarni.

Takie badania przeprowadzane na przypadkowych spotkanych przez badacza osobach, a ich zaletą jest to, że można je wykonać bez dużego nakładu pracy oraz środków finansowych.

IDI: wywiady pogłębione

IDI to skrót angielskiej nazwy Individual In-depth Interview, którą tłumaczy się jako indywidualny wywiad pogłębiony. Wywiad taki jest metodą badań polegającą na rozmowie badacza i badanego na określony temat. Forma badania jako rozmowy jest często wybierana, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie użytkowników oraz zrozumienie ich problemów, motywacji, opinii oraz doświadczeń. Wywiady pogłębione warto przeprowadzać przy modelowaniu lub przeprojektowywaniu projektu, a także przy badaniu kontekstu używania go.

Testy z użytkownikami 

Testy z użytkownikami przypominają IDI z tą różnicą, że podczas badania testowany jest serwis lub jego makiety. Oznacza to więc, że w scenariuszu oprócz pytań znajdzie się wiele zadań np. dokonanie zakupu, znalezienie konkretnego produktu na stronie, zapisanie do newslettera.

Wywiad kwestionariuszowy 

Celem tego badania, podobnie jak bezpośrednich rozmów z użytkownikami, jest otrzymanie informacji z pierwszej ręki, o tym w jaki sposób strona/aplikacja jest postrzegana, jakie są problemy, mocne strony itd. Przy wywiadach kwestionariuszowych różnicą jest brak konieczności spotkania i odbycia rozmowy z badaczem. Badany ma za zadanie jedynie wypełnić ankietę.

Zaletą tego typu badania jest możliwość poznania opinii dużej liczby osób w stosunkowo krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy. Niestety jednak przy tej formie badania, w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu, nie ma możliwości dopytania użytkownika o niektóre kwestie. Dodatkowo badanie kwestionariuszowe jest zdecydowanie bardziej deklaratywne, dane pozyskane więc w ten sposób mogą być błędne. Wywiad kwestionariuszowy poleca się więc najbardziej jako uzupełnienie audytu heurystycznego, natomiast przy testach użyteczności poleca się jednak bezpośrednie testy z użytkownikami.

Udostępnij wpis:

Powiązana publikacja

Sprawdź publikację

polecane wpisy

Zróbmy
coś razem!

Dziękujemy! Wkrótce wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference