Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


know how
7/5/2018

Jak prawidłowo przeprowadzić proces testu A/B?

Illustration of, laptop, notebook, person reading

Testy A/B polegają na równoległym działaniu dwóch wersji tej samej strony, które różnią się tylko jednym elementem. Obie wersje pokazane są takiej samej liczbie użytkowników, dzięki czemu można sprawdzić, czy element, którym różnią się strony wpływa na poruszanie się użytkowników i jeśli tak, to która z wersji wypada lepiej. Tego typu testy pomagają stwierdzić, czy planowane zmiany wpłyną na wzrost konwersji. Dobrym pomysłem może być dodanie do testu element analizy jakościowej, czyli np. ankietę. Wyniki testu A/B pokazują jak użytkownicy poruszają się po stronie, a ankieta pozwala ustalić, dlaczego podjęli akurat takie działania.

Zebrać dane

Przed rozpoczęciem testu należy dowiedzieć się, które strony mogą wymagać optymalizacji, np. te które cechują się niskim współczynnikiem konwersji.

Wskazać cele

Kolejnym krokiem, który należy wykonać przed startem testów jest odpowiedzenie sobie na pytanie „jaki jest cel biznesowy?”, to znaczy jakiej właściwie czynności wymaga się od użytkownika i co będzie sprawdzane. Może to być np. dokonanie zakupu, zostawienie swoich danych, pobranie materiałów.

Wymyślić rozwiązania

W momencie, gdy ma się wyznaczony cel można zacząć myśleć jakimi sposobami doprowadzić do ich realizacji – co można zmienić na stronie? czy obecnie istniejący proces jest dostatecznie jasny? w jaki sposób można sprawić, że więcej osób trafi na konkretną podstronę? itd. Takie pomysły można wprowadzić w życie i to właśnie one zostaną przełożone na wersję „B” strony czy aplikacji. Trzeba pamiętać, żeby mądrze wskazać pomysły i rozpocząć testowanie od tych, które wydają się być najbardziej prawdopodobne.

Stworzyć wersje A i B

Koniecznie trzeba pamiętać, że wersje muszą różnić się wyłącznie jednym elementem, żeby można było mieć pewność, co wpływa na zmianę zachowań użytkowników. Wersje nie mogą się więc różnić także wyglądem czy jakością wykonania.

Przeprowadzić test

W teście A/B ważne jest, aby z obu wersji skorzystała mniej więcej taka sama liczba użytkowników. Nie można także zapomnieć o prawidłowym skonfigurowaniu programów analitycznych, które będą zbierać dane.

Przeanalizować wyniki

Po zebraniu danych należy poddać je analizie – sprawdzić, które zmiany miały wpływ na wzrost konwersji i jakie elementy wobec tego wdrożyć.

Dzięki testom A/B istnieje możliwość szybkiej weryfikacji spornych kwestii i wybór lepszego rozwiązania. Dlatego właśnie są rekomendowane w sytuacjach, kiedy trwa dyskusja nad tym, którą wersję narzędzia wybrać.

Udostępnij wpis:

Powiązana publikacja

Sprawdź publikację

polecane wpisy

Zróbmy
coś razem!

Dziękujemy! Wkrótce wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference