Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


Publio

Wychodząc od analizy eksperckiej oraz cyklu warsztatów, opracowaliśmy koncepcję strategiczną a następnie zaprojektowaliśmy warstwę UX/UI dla nowej odsłony jednego z największych serwisów z kontentem wirtualnym w Polsce.

Czas realizacji:
Rok realizacji:
2021
Publio
Pracę z klientem rozpoczęliśmy od analizy rynkowej oraz cyklu warsztatyów
Pracę z klientem rozpoczęliśmy od analizy rynkowej oraz cyklu warsztatyów
W następnym kroku zaprojektowaliśmy procesy a następnie kluczowe widoki serwisu
Publio
Pracę z klientem rozpoczęliśmy od analizy rynkowej oraz cyklu warsztatyów
Publio
W następnym kroku zaprojektowaliśmy procesy a następnie kluczowe widoki serwisu
Publio
Po wdrożeniu przystąpiliśmy do weryfikacji całości serwisu, by sprawdzić, czy żadne z pierwotnych założeń biznesowych nie zostało pominięte na etapie wdrożenia

Cel projektu

Pretekstem do współpracy było stworzenie nowej odsłony serwisu Publio.pl.

Prace obejmowały audyt ekspercki sklepu, pogłębiony o wywiady z klientami i potencjalnymi użytkownikami sklepu.

Wyniki audytu posłużyły do identyfikacji i usunięcia błędów funkcjonalnych serwisu, a w kolejnym etapie do zaprojektowania nowej warstwy graficznej sklepu oraz zmiany logiki niektórych procesów, tak aby ułatwić korzystanie z oferty sklepu.

01.

1. Analiza PREDESIGN

Na tym etapie systematyzujemy wymagania biznesowe, analizujemy otoczenie rynkowe oraz definiujemy potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych

02.

2. Koncepcja strategiczna

Bazując na zebranych informacjach oraz danych z etapu analitycznego w trakcie cyklu warsztatów z klientem wypracowujemy koncepcję strategiczną dla projektowanego rozwiązania

03.

3. Architektura informacji i projekt szkieletowy

Przed przystąpieniem do projektowania finalnego projektu opracowujemy strukturę rozwiązania oraz definiujemy kluczowe relacje między elementami projektowanego rozwiązania

04.

4. Projekt graficzny

W oparciu o wypracowane na wcześniejszych etapach wytyczne oraz półprodukty tworzymy finalny projekt graficzny rozwiązania

05.

5. Testowanie i optymalizacja

Wytworzone projekty poddajemy testom z użytkownikami a po wdrożeniu realizujemy ich optymalizację na podstawie dostępnych źródeł danych ilościowych oraz jakościowych

Zakres prac

Współpracę z Publio rozpoczęliśmy od dogłębnego poznania ówczesnego sklepu klienta wykonując kompleksowy audyt użyteczności. Wykorzystując technikę wędrówki poznawczej (cognitive walkthrough) specjalista UX dokonał analizy poprzez wcielenie się w rolę użytkownika przechodzącego przez najważniejsze procesy w ramach platformy.

Uzupełnienie raportu stanowiła analiza otoczenia rynkowego - zarówno na rynku polskim (bezpośredniej konkurencji), jak i zagranicznym (największych graczy wśród dystrybutorów e-booków).

Kolejnym etapem były indywidualne badania użyteczności. W sumie odbyło się 12 sesji badawczych, z czego 8 z nich zostało przeprowadzonych na urządzeniu desktopowym, a 4 na platformie mobilnej.

Wyniki badania zostały dokładnie przedyskutowane podczas warsztatu z klientem. Podsumowaliśmy dotychczas wykonane prace, a efektem spotkania stał się dokument strategiczny (tzw. UX Foundation), definiujący precyzyjnie zakres planowanych zmian w ramach redesignu publio.pl.

Dzięki kompleksowości dokumentu UX Foundation zdecydowano się na ominięcie etapu projektowania makiet funkcjonalnych i bezpośrednie przejście do tworzenia warstwy graficznej nowego sklepu.

Nasi projektanci UI zaprojektowali interfejs zgodny z wynikami etapu analityczno-badawczego, oczekiwaniami klienta i zgodny ze standardami rynkowymi. Zdecydowano się na wprowadzenie intensywnego, angażującego języka wizualnego, który pozwoli na wyraźne wyróżnienie Publio na tle mało charakterystycznej wizualnie konkurencji. W ramach etapu projektowania powstał także design system zawierający pakiet podstawowych elementów interfejsu, opisanych pod względem podstawowych atrybutów, takich jak kolory i wielkości. Celem style guide jest ułatwienie późniejszej pracy programistów oraz zapewnienie spójności wizualnej w ramach całej platformy.

No items found.

Z Ideacto współpracujemy od 2017 r. i bardzo pozytywnie oceniamy tę współpracę. Ogromnym plusem jest elastyczność, partnerskie podejście oraz profesjonalizm i doświadczenie członków zespołu.

Zróbmy
coś razem!

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference