Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


know how
31/1/2022

Design Sprint – zwinne rozwiązywanie problemów

Illustration of, laptop, notebook, person reading

Design Sprint to metodyka działania, która ma na celu szybkie rozwiązywanie problemów. Doświadczenie i wiedzę czerpie z design thinking, stworzonego przez Google Venturees – twórczego projektowania rozwiązań, związanych z produktami i usługami. Dlaczego warto zastosować tę metodykę? Kiedy się na nią zdecydować?

Co to jest Design Sprint?

Google Design Sprint to pięcioetapowy warsztat – wspólnie myślenie projektowe, którego celem jest minimalizacja ryzyka podczas wprowadzania na rynek nowej usługi lub produktu. To technika tworzenia rozwiązań, której celem jest zadowolenie klientów i dostarczenie tego, co potrzebują. W procesie bierze udział zespół projektowy, któremu przyświeca jeden, wspólny cel.

W przebiegu wydarzenia wyznaczany jest moderator – jego zadaniem jest koordynacja każdego z zadań i kontrola poprawności ich wykonania. Wspiera również pracowników, prowadzi ich przez ścieżkę działania – od ogóły do szczegółu. Ma dopilnować, aby efekt końcowy był jak najbardziej zbliżony do założonego.

Moderator jest w stanie prawidłowo wykonywać swoje obowiązki jedynie w momencie, kiedy zachowuje obiektywizm sytuacji. Jego zadaniem jest wykorzystywanie własnych doświadczeń po to, aby pokazać odpowiednią drogę i zadbać o to, aby uczestnicy spotkania wykazywali się podobnym podejściem. Dobrze byłoby, gdyby moderator spotkania był osobą niezwiązaną emocjonalnie z innymi osobami.

Kolejną, ważną na spotkaniach osobą, jest decydent – persona, która podejmuje ostateczną decyzję odnośnie najważniejszych kwestii w sprawie projektu. Jego rola jest szczególnie istotna w momencie, kiedy grupa nie jest zgodna odnośnie projektu, który jest w danym momencie prowadzony. W takim momencie to właśnie on podejmuje decyzję do co kierunku prowadzenia projektu. Musi to jednak być decyzja kierowana jego doświadczeniem i znajomością zasad funkcjonowania organizacji, dla której pracuje. Doskonale byłoby, gdyby była to osoba, która zna ryzyko podejmowania decyzji i liczy się ze skutkami, które z niej wynikają. Osobą decyzyjną najczęściej są dyrektorzy generalni danego przedsiębiorstwa.

Design Sprint – etapy

Pięciodniowy Design Sprint to metodyka, która zakłada 5 etapów trwania. Są nimi:

Zrozumienie (Understand)

Pierwszy etap polega na zdefiniowaniu wspólnego celu i zrozumienia koncepcji. Cały zespół pracuje nad stworzeniem możliwych strategii działania, badając każdą opcję. Prowadzone są rozmowy, które ułatwiają sprawdzenie wielu kwestii. Ponadto, eksperci w danych dziedzinach dostarczają współpracownikom dane i informacje. Grupa przygotowuje się również do następnych etapów działania.

Szkicowanie (Sketch)

W momencie, kiedy każdy wie i rozumie jaki problem należy rozwiązać – rozpoczyna się etap drugi, czyli szkicowanie pomysłów. Każdy członek grupy może przedstawić rozwiązanie sam, indywidualnie lub grupowo. Dzięki temu wszyscy mają równe szanse na stworzenie własnej koncepcji.

Decydowanie (Decide)

Etap ten to podjęcie decyzji – wybór najlepszego projektu, na którego podstawie rozpoczną się prace nad prototypem i testami. Wcześniej jednak działania są omawiane i często kwestionowane. To trudny etap – członkowie zespołu często nie zgadzają się co do ostatecznego wyboru. Decyzja często należy więc do jednej osoby.

Stworzenie prototypu (Prototype)

W tym momencie kreowana jest pierwsza wersja projektu – nie jest to wersja finalna, a jedynie koncepcja, przeznaczona do analizy. Na typ etapie powinna odbyć się weryfikacja idei. Standardową praktyką jest stworzenie wirtualnych makiet, które pozwolą sprawdzić, jak prezentuje się wstępna wizualizacja.

Testowanie (Test)

Na typ etapie projekt należy wprowadzić w obieg. Właśnie w tym momencie niezbędne są wszelkie opinie i sugestie dotyczące prac nad projektem. Tylko wtedy możliwe jest wprowadzenie ulepszeń i maksymalne dopracowanie rozwiązania.

Historia Design Sprint

Sposobu na szybkie oraz tanie tworzenie pierwowzorów pomysłów rozwiązań i wprowadzanie ich w życie poszukiwano na długo przed powstaniem metodyki Design Sprint. Jednym z jej twórców był Jake Knapp, który w 2000 roku był pracownikiem Google – największej platformy technologicznej.

W zespole, w którym miał okazję pracować, znaleźli się otwarci i inteligentni ludzie, którzy wspólnym działaniem wypracowali system kooperacji. Jake Knapp dostrzegł, że uwaga pracowników skierowana była jedynie na zyskach przedsiębiorstwa. Podejście to było jednak zgubne – zniechęcało do burzy mózgów i pracy nad tworzeniem usług i produktów najwyższej jakości. Jake Knapp chciał to zmienić – poszukiwał więc rozwiązania, które umożliwi efektywne prototypowanie i wdrażanie rozwiązań na rynek. Miało to sprawić, iż wszystkie pomysły realizowane byłyby w kilka dni, zamiast dotychczasowych kilku miesięcy. 

Pewnego dnia pomysłodawca Design Sprint spędzał czas z przyjaciółmi. Jak okazało się później – był to przełomowy moment, podczas którego powstała idea live chatu. Na samym początku rozwiązanie było stosowane tylko w większych przedsiębiorstwach. Zmieniło się to z biegiem czasu – pomysł wprowadzono na rynek pod nazwą Hangouts (obecnie – Meet). Jednym z następnych etapów działań było wdrożenie Gmaila. Obecnie rozwiązania tego typu są powszechne i wykorzystywane na całym świecie.

Design Sprint – korzyści

Do korzyści, wynikających z zastosowania Design Sprintu należą:

  • oszczędność czasu – sprawdzenie pomysłu pod względem zasadności wdrożenia jest możliwe w krótkim czasie, dzięki prostemu i zrozumiałemu prototypowaniu,
  • oszczędność pieniędzy – koszt pracy programistów, którzy mają tworzyć niesprawdzone funkcjonalności – jest bardzo wysoki. Jest również wysoce prawdopodobne, że oczekiwane korzyści nie będą wymiernie wysokie, w stosunku do poniesionych nakładów finansowych. Najlepiej więc rozpocząć etap budowy po wcześniejszej analizie projektu i jego udokumentowaniu,
  • wspólna praca zespołu – Design Spring pomaga zbudować poczucie przynależności do otoczenia,
  • przejrzystość w projekcie – znający się na rzeczy moderator, proces i etapy realizacji, przeprowadzone zgodnie z ustalonymi zasadami postępowania umożliwiają kontrolę postępu działań,
  • kreowanie nowych opinii – jeśli w zespole pracowników znajdują się specjaliści z różnych obszarów – pozwoli to uzyskać szerokie spojrzenie na określony temat. Możliwość porównania różnych opinii otwiera nowe perspektywy i umożliwia stworzenie nowych rozwiązań,
  • prosta metoda – Design Sprint to bardzo łatwy, jeden z prostszych procesów, który jest doskonale opisany,
  • cel postawiony na użyteczność oraz użytkowników – metoda ta stawia na pierwszym miejscu odbiorcę rozwiązania, który je zaakceptuje lub odrzuci. Od początku projektu to jego potrzeby są najważniejsze. Jeśli zostaną zaspokojone – istnieje duża szansa na sukces przedsięwzięcia.

Kiedy warto Stosować Design Sprint?

Design Sprint to metodyka działania, która pozwala w łatwy sposób zweryfikować rozmaite pomysły i tworzyć nowe usługi. Pozwala ona zaoszczędzić zarówno dużo czasu, jak i pieniędzy. Może sprawdzić się zwłaszcza przy start-upach, na samym początku prowadzenia działalności. Umożliwia wyeliminowanie produktów i usług, których klienci nie potrzebują i które nie mają potencjału rozwojowego. Tym samym – to prosty sposób na uniknięcie kosztów ich wytworzenia.

Ten sposób działania jest przydatny również w celu udoskonalenia produktu, który obecny jest na rynku od niedługiego czasu. Można go także wykorzystać do modernizacji produktu, który jest już na rynku obecny.

Design Sprint – kiedy nie warto się na niego decydować?

Design Sprint nie sprawdzi się w momencie, kiedy pracownicy nie posiadają odpowiedniej ilości informacji na temat produktu. Wówczas dobrze jest nieco poczekać, a w międzyczasie zebrać niezbędne informacje.

Zastosowanie metodyki Design Sprint nie jest dobrym pomysłem również w momencie, kiedy zespół jest już gotowy do wdrożenia rozwiązania, a do zakończenia działań zostało niewiele czasu. Samo przygotowanie Design Sprintu zajmuje dużo czasu, co może przyczynić się do konieczności modyfikacji całego harmonogramu i skutkować przedłużeniem prac.

Ten sposób działanie nie będzie odpowiedni również w momencie, kiedy projekt ma dokładnie określone wymogi, np. prawne. Podejmowanie próby wykorzystania możliwości Design Thinking w takich przypadkach jest niepotrzebnie czaso- i pracochłonne.


Jeśli chcesz wiedzieć nieco więcej o Design Sprint bądź interesują Cię inne kwestie, np. badania UX – skontaktuj się z nami!

Udostępnij wpis:

Powiązana publikacja

Sprawdź publikację

polecane wpisy

Zróbmy
coś razem!

Dziękujemy! Wkrótce wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference