Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


know how
27/4/2022

Metody ilościowe w badaniach użyteczności – rodzaje i zastosowania

Illustration of, laptop, notebook, person reading

Metody badania użytkowników to źródło wielu cennych informacji. Pełnią one istotną rolę w rozwoju produktu cyfrowego. Wszelkie dane, które wyodrębnić można z procesów badawczych mogą pomóc w podejmowaniu decyzji odnośnie do zarządzania. Wśród rodzajów metod badawczych wyróżnić można m.in. badania ilościowe. Czym są i jakie są ich zalety?

Badania ilościowe – co to?

Badania ilościowe, w przeciwieństwie do badań jakościowych, nie pomagają uzyskać informacji, dlaczego dany problem występuje i jakie są jego przyczyny. Wskazują natomiast dla ilu użytkowników jest realny i umożliwia oszacowanie jego wielkości. Dla porównania – badania jakościowe pozwalają dowiedzieć się, dlaczego poszczególne elementy strony nie wpływają na poprawę współczynnika konwersji. Badania ilościowe natomiast nakreślają, jak wiele użytkowników uznaje te obszary za problematyczne oraz w jaki sposób wprowadzenie zmian wpływa na optymalizację.

Dzięki temu rodzajowi badań dowiesz się, czy liczba użytkowników, którzy dostrzegli problem, zmalała czy wzrosła. Jeśli zestawisz wyniki badań ilościowych z jakościowymi – uzyskujesz szczegółowy obraz sytuacji i możesz podjąć decyzję, która wpłynie na optymalizację procesów.

Badania ilościowe UX – rodzaje:

Wśród ilościowych badań UX wyróżnić można:

 • sortowanie kart,
 • ankiety,
 • badania eye tracking,
 • testy A/B UX,
 • testy porównawcze.

Metody badań UX różnią się od siebie m.in. kosztami, zakresem zastosowania, trudnością gromadzenia danych, prac analityczno-interpretacyjnych, kontekstem. Rozbieżności związane są także z celami badawczymi, czasem, potrzebnym do ich wykonania oraz możliwością porównywania wyników.

Sortowanie kart

To metoda, która pozwala poznać modele mentalne użytkowników serwisu, zwłaszcza w sposób kategoryzowania zjawisk. Umożliwia sprecyzowanie terminologii, stosowanej przez użytkowników do opisania produktu lub zjawiska. Metoda wykorzystywana jest m.in. do stworzenia struktur architektoniczno-informacyjnych, stosowanych w produkcie cyfrowym. Jest stosunkowo tania, a kolekcjonowanie danych – nieskomplikowane oraz łatwe do interpretacji. Sortowanie kart to metoda pośrednia – daje wyniki jakościowe oraz ilościowe. Umożliwia poznanie terminologii, kategorii, a także umożliwia ustalenie częstotliwości ich stosowania.

Ankiety

To łatwy i szybki sposób na poznanie czynników, takich jak nastawienie, demografia i zachowanie użytkowników. Neutralne, zamknięte pytania z nieskomplikowanymi odpowiedziami dadzą wyższy współczynnik wyniku i będą proste do przeanalizowania. Ankiety umożliwiają zebranie informacji w stosunkowo krótkim czasie, bez dużego nakładu finansowego. Wystarczy odpowiednia segregacja i analiza wyników, a możesz dowiedzieć się jak postrzegają witrynę jej użytkownicy.

Eye-tracking

Eye-tracking to badania UX określane jako zaawansowane. Związane są z pomiarem wzroku – śledzeniem ruchu gałek ocznych osoby badanej, przy użyciu specjalnego urządzenia oraz oprogramowania. Dzięki temu badaniu dowiesz się na co zwracają uwagę użytkownicy podczas przeglądania stron internetowych, aplikacji lub produktów fizycznych. Analizie poddać można kolejność dostrzegania elementów, obszary, na które użytkownicy zwracają największą uwagę oraz elementy zbędne, które utrudniają korzystanie z witryny. Jednym z wariantów eye-tracking są mapy cieplne (ang. heat-maps), które ukazują fragmenty, cieszące się największym zainteresowaniem, na podstawie kliknięć i ruchów myszką.

Testy A/B

Metoda wielowymiarowa, używana w celu sprawdzenia, która wersja serwisu, aplikacji lub usługi sprawdza się najlepiej. Podczas testów obserwacji poddawane są dwie wersje tych samych elementów. Aby sprawdzić, który z nich wypada lepiej – należy zastosować narzędzia oraz mierniki liczby kliknięć. Tego typu działania pozwalają na obserwację prawdziwych wyników od realnych użytkowników. Można stosować je do testowania małych elementów interfejsu, kolorów oraz przycisków.

Ilościowe testy użyteczności

Stanowią opis procesów testowania aplikacji lub serwisu w danym czasie. Zadaniem użytkowników jest wykonanie zadań, np. kupna koszulki, badacz natomiast sprawdza określone wskaźniki, takie jak powodzenie wykonania czynności oraz długość jej trwania.

Najważniejsze zalety badań ilościowych

Wśród zalet badań ilościowych wymienić warto:

 • obiektywną ocenę zjawiska, 
 • możliwość porównania wyników w danym przedziale czasowym,
 • wysoka wiarygodność badań.

Wydajność zadań określana jest liczbowo dzięki metrykom, które przyjmuje badacz. Mogą nimi być liczba wykonanych czynności, czas ich wykonania, liczba błędów, popełnionych w trakcie badań oraz ocena satysfakcji przeglądania strony lub aplikacji.

Miary te umożliwiają sprawdzenie użyteczności z rozwiązaniami, które proponuje konkurencja, a także określenie poziomu satysfakcji użytkownika (wzrost lub spadek). Jednym z ograniczeń, które wiążą się z badaniami ilościowymi, jest brak możliwości sprecyzowania przyczyn wyników, a wnioski odnoszą się do natężenia zjawiska. Zdefiniowanie problemu i znalezienie rozwiązania możliwe jest jedynie dzięki badaniom jakościowym.

Badania ilościowe – dlaczego są potrzebne?

Badania ilościowe pomagają zmierzyć:

 • skuteczność – umożliwia to wskaźnik liczby popełnianych błędów oraz wskaźnik sukcesu,
 • wydajność oraz efektywność produktu – wysoka wydajność wynika z krótkiego czasu, niezbędnego do wykonania zadania. Wynika to z łatwości obsługi serwisu lub aplikacji,
 • zadowolenie użytkownika podczas korzystania z produktu – jego poziom sprawdzany jest po wykonaniu zadania. Pomaga w tym np. kwestionariusz wysiłku umysłowego.

Badania ilościowe powinny stanowić jedną z najważniejszych zadań osób, które zajmują się UX. Pozwalają one:

 • zgromadzić dane o wysokiej wartości, które mogą wpłynąć na decyzje podejmowane przez interesariuszy,
 • szacować, porównywać,
 • określać szacunkowy poziom ROI, ważny głównie przy optymalizacji.

Badania ilościowe pomagają oszacować również:

 • skuteczność – umożliwia to wskaźnik liczby popełnianych błędów oraz wskaźnik sukcesu,
 • wydajność oraz efektywność produktu – wysoka wydajność wynika z krótkiego czasu, niezbędnego do wykonania zadania. 
 • zadowolenie użytkownika podczas korzystania z produktu – jego poziom sprawdzany jest po wykonaniu zadania. Pomaga w tym np. kwestionariusz wysiłku umysłowego.

Badania ilościowe – jak przeprowadzić je poprawnie?

Aby przeprowadzić badania ilościowe – osoby odpowiedzialne za proces muszą określić wielkość próby, zorganizować i przeprowadzić czynności badawcze za pomocą odpowiednich narzędzi. Ponadto są odpowiedzialni za wybór metod analizy oraz interpretacji wyników, określenie czasu, niezbędnego do przeprowadzenia prac. Muszą wybrać również odpowiedni moment na badania. Dobrze jest wykonywać je na późniejszych etapach projektu, co pomoże sprawdzić wydajność rozwiązania.

Badania ilościowe to cenne źródło informacji, zwłaszcza w momencie, gdy wykonywane są przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi badawczych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodyce badań użytkowników lub potrzebujesz pomocy w optymalizacji swojej strony internetowej – skontaktuj się z nami!

Udostępnij wpis:

Powiązana publikacja

Sprawdź publikację

polecane wpisy

Zróbmy
coś razem!

Dziękujemy! Wkrótce wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference