Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


Cash Director

Przeprojektowaliśmy Dashboard narzędzia mOrganizer, wprowadzając nową jakość w zarządzaniu finansami firm.

Czas realizacji:
1 miesiąc
Rok realizacji:
2024
Cash Director
Przejrzysty i zmodernizowany dashboard prezentujący kluczowe informacje finansowe, zaprojektowany by maksymalizować wydajność i dostępność danych dla użytkowników narzędzia mOrganizer.
Przejrzysty i zmodernizowany dashboard prezentujący kluczowe informacje finansowe, zaprojektowany by maksymalizować wydajność i dostępność danych dla użytkowników narzędzia mOrganizer.
Wizualizacja stanu 'sukcesu' na dashboardzie, która komunikuje pozytywne wyniki transakcji i operacji księgowych, dostarczając użytkownikowi natychmiastowego potwierdzenia i satysfakcji.
Cash Director
Przejrzysty i zmodernizowany dashboard prezentujący kluczowe informacje finansowe, zaprojektowany by maksymalizować wydajność i dostępność danych dla użytkowników narzędzia mOrganizer.
Cash Director
Wizualizacja stanu 'sukcesu' na dashboardzie, która komunikuje pozytywne wyniki transakcji i operacji księgowych, dostarczając użytkownikowi natychmiastowego potwierdzenia i satysfakcji.
Cash Director
Zaawansowana funkcja wyszukiwania 'omnisearch' integrująca się z dashboardem, umożliwiająca szybkie odnajdywanie informacji poprzez inteligentne filtrowanie danych narzędzia..

Krótko o projekcie

Dla firmy CashDirector, rozwijającej zaawansowane narzędzie księgowe mOrganizer, wykonaliśmy propozycję świeżego redesignu kluczowego elementu systemu – Dashboardu. Nasze wyzwanie polegało na ożywieniu interfejsu, aby uczynić go bardziej dostępnym, mniej przytłaczającym i zdecydowanie nowocześniejszym.

01.

Analiza i koncepcja

Przeprowadzono szczegółową analizę potrzeb klienta i konkurencji, co pozwoliło na określenie kluczowych rekomendacji dla dashboardu narzędzia mOrganizer. Na tym etapie zdefiniowano strategiczny kierunek projektu

02.

Badania z użytkownikami

By poznać perspektywę użytkowników zrealizowaliśmy cykl wywiadów pogłębionych pozwalających nam zdefiniować potrzeby oraz obawy użytkowników

03.

Projektowanie UX

Opracowano szkielet informacyjny i projekt funkcjonalny dashboardu, skupiając się na usprawnieniu doświadczeń użytkowników i eliminacji typowych błędów interfejsu użytkownika

04.

Style guide i UI

Stworzono nowy style guide, który wprowadził spójne zasady projektowania komponentów UI, co znacząco poprawiło estetykę i użyteczność dashboardu.

05.

Handoff

Przekazanie projektu wraz z wytycznymi pod jego wdrożenie

Proces i wykonanie

Pierwszym krokiem było przeprowadzenie gruntownej analizy konkurencji, co pozwoliło nam na zidentyfikowanie kluczowych trendów oraz częstych błędów w projektach podobnych narzędzi. Na tej podstawie stworzyliśmy listę rekomendacji oraz nowy style guide, korygujący błędy UI i usprawniający strukturę komponentów stosowanych w obecnym dashboardzie.

Rezultaty

Projekt zakończyliśmy dostarczeniem kompletnego zestawu widoków dla dashboardu, w tym:

  • Zaktualizowany dashboard główny
  • Widok stanu sukcesu (success state) dashboardu
  • Funkcjonalny omnisearch na dashboardzie
  • Uproszczony proces onboardingu dla nowych klientów

No items found.
Nasza praca nie tylko zaspokoiła bieżące potrzeby wizualne CashDirector, ale również otworzyła drogę do dalszej, owocnej współpracy. Kontynuacja projektu obejmowała zaawansowane analizy i badania mające na celu dalszą optymalizację narzędzia mOrganizer, z korzyścią dla użytkowników końcowych.

Zróbmy
coś razem!

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference