Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


Luxmed

Bazując na analizie eksperckiej oraz cyklu warsztatów zaprojektowaliśmy zespół rozwiązań optymalizujących warstwę UX/UI jednego z kluczowych serwisów Luxmed

Czas realizacji:
Rok realizacji:
2023
Luxmed
Dokładnie zbadaliśmy, przemyśleliśmy, przeprojektowaliśmy i udoskonaliliśmy Grupowy Portal Pacjenta Luxmed. Zarówno w wersji webowej, jak i aplikacji natywnej (iOS i Android)
Dokładnie zbadaliśmy, przemyśleliśmy, przeprojektowaliśmy i udoskonaliliśmy Grupowy Portal Pacjenta Luxmed. Zarówno w wersji webowej, jak i aplikacji natywnej (iOS i Android)
Podczas spotkań warsztatyowych ustaliliśmy z Klientem najważniejsze cele biznesowe oraz pogłębiliśmy rozumienie potrzeb grup odbiorców
Luxmed
Dokładnie zbadaliśmy, przemyśleliśmy, przeprojektowaliśmy i udoskonaliliśmy Grupowy Portal Pacjenta Luxmed. Zarówno w wersji webowej, jak i aplikacji natywnej (iOS i Android)
Luxmed
Podczas spotkań warsztatyowych ustaliliśmy z Klientem najważniejsze cele biznesowe oraz pogłębiliśmy rozumienie potrzeb grup odbiorców
Luxmed
W wyniku złożonego procesu benchmarkingu i porównania cech wyróżniających konkurencyjne rozwiązania, udało nam się zidentyfikować najlepsze praktyki i obszary do rozwoju dla produktu naszego Klienta

Cel projektu

Optymalizacja i przeprojektowanie Portalu Grupowego Pacjenta Luxmed. Zarówno w wersji webowej jak i aplikacji natywnej (iOS i Android). Nadrzędnym celem była poprawa satysfakcji użytkowników w wyniku korzystania z panelu oraz ograniczenie ich kontaktu z obsługą placówek poprzez kanały tradycyjne.

01.

1. Analiza PREDESIGN

Na tym etapie systematyzujemy wymagania biznesowe, analizujemy otoczenie rynkowe oraz definiujemy potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych

02.

2. Koncepcja strategiczna

Bazując na zebranych informacjach oraz danych z etapu analitycznego w trakcie cyklu warsztatów z klientem wypracowujemy koncepcję strategiczną dla projektowanego rozwiązania

03.

3. Architektura informacji i projekt szkieletowy

Przed przystąpieniem do projektowania finalnego projektu opracowujemy strukturę rozwiązania oraz definiujemy kluczowe relacje między elementami projektowanego rozwiązania

04.

4. Projekt graficzny

W oparciu o wypracowane na wcześniejszych etapach wytyczne oraz półprodukty tworzymy finalny projekt graficzny rozwiązania

05.

5. Testowanie i optymalizacja

Wytworzone projekty poddajemy testom z użytkownikami a po wdrożeniu realizujemy ich optymalizację na podstawie dostępnych źródeł danych ilościowych oraz jakościowych

Zakres prac

Podczas spotkań warsztatowych ustaliliśmy z Klientem najważniejsze cele biznesowe oraz pogłębiliśmy zrozumienie grup odbiorców i specyfiki konkurencji. W wyniku złożonego procesu benchmarkingu, porównującego cechy wyróżniające rozwiązania konkurencyjne, udało nam się zidentyfikować najlepsze praktyki i obszary do rozwoju dla produktu naszego Klienta. W celu pogłębienia analizy rozkładamy na matrycy najważniejsze funkcjonalności i cechy konkurencyjnych produktów, aby znaleźć obszary „must have” i cechy wyróżniające. Zaczęliśmy od warsztatów w celu opracowania podstaw i specyfikacji UX oraz diagramów przepływu do dalszego projektowania architektury. Następnie zaprojektowaliśmy makiety niskiej dokładności oraz diagram przepływu, by na ich podstawie stworzyć finalny design aplikacji.

Referencje

No items found.
IDEACTO realizowało zadania terminowo i zgodnie z oczekiwaniami. Zespół był naprawdę zwinny i skoncentrowany przez cały projekt. Byli także elastyczni, jeśli chodzi o dostosowywanie się do wyników. Co więcej, ich członkowie wykazali się otwartym i proaktywnym podejściem do partnerstwa.

Byliśmy pod wrażeniem elastyczności zespołu IDEACTO i chęci dostosowywania się w trakcie cyklu życia projektu

Zróbmy
coś razem!

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference