Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


MK Cafe

Pracując przy tworzeniu unikalnej formuły sprzedażowej realizowanej przez markę MK Cafe Fresh, wypracowaliśmy wspólnie z klientem spójną koncepcję grafik do makiet.

Czas realizacji:
Rok realizacji:
2020
MK Cafe
Wyzwaniem projektowym było zaprojektowanie warstwy prezentacji, która będzie oddawała charakter marki i będzie pozwalała użytkowi w sposób usystematyzowany pogłębić informacje o kawie
Wyzwaniem projektowym było zaprojektowanie warstwy prezentacji, która będzie oddawała charakter marki i będzie pozwalała użytkowi w sposób usystematyzowany pogłębić informacje o kawie
MK Cafe
Wyzwaniem projektowym było zaprojektowanie warstwy prezentacji, która będzie oddawała charakter marki i będzie pozwalała użytkowi w sposób usystematyzowany pogłębić informacje o kawie
MK Cafe
MK Cafe

01.

1. Analiza PREDESIGN

Na tym etapie systematyzujemy wymagania biznesowe, analizujemy otoczenie rynkowe oraz definiujemy potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych

02.

2. Koncepcja strategiczna

Bazując na zebranych informacjach oraz danych z etapu analitycznego w trakcie cyklu warsztatów z klientem wypracowujemy koncepcję strategiczną dla projektowanego rozwiązania

03.

3. Architektura informacji i projekt szkieletowy

Przed przystąpieniem do projektowania finalnego projektu opracowujemy strukturę rozwiązania oraz definiujemy kluczowe relacje między elementami projektowanego rozwiązania

04.

4. Projekt graficzny

W oparciu o wypracowane na wcześniejszych etapach wytyczne oraz półprodukty tworzymy finalny projekt graficzny rozwiązania

05.

5. Testowanie i optymalizacja

Wytworzone projekty poddajemy testom z użytkownikami a po wdrożeniu realizujemy ich optymalizację na podstawie dostępnych źródeł danych ilościowych oraz jakościowych

No items found.

Zróbmy
coś razem!

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference