Używamy plików "cookies" do analizy ruchu użytkowników oraz remarketingu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.


UNIQA

Firma UNIQA, czołowy dostawca usług ubezpieczeniowych, zwróciła się z potrzebą przeprowadzenia audytu UX ich narzędzia - kalkulatora nieruchomości.

Czas realizacji:
Rok realizacji:
2023
UNIQA
Na podstawie analizy heurystycznej opracowano rekomendacje, które usprawniają intuicyjność i dostępność kalkulatora, zwiększają łatwość nawigacji i poprawiają ogólne doświadczenia użytkowników.
Na podstawie analizy heurystycznej opracowano rekomendacje, które usprawniają intuicyjność i dostępność kalkulatora, zwiększają łatwość nawigacji i poprawiają ogólne doświadczenia użytkowników.
UNIQA
Na podstawie analizy heurystycznej opracowano rekomendacje, które usprawniają intuicyjność i dostępność kalkulatora, zwiększają łatwość nawigacji i poprawiają ogólne doświadczenia użytkowników.
UNIQA
UNIQA

Cel projektu

Celem audytu było dokładne zbadanie narzędzia pod kątem użyteczności, identyfikacja wszelkich błędów wpływających na negatywne doświadczenia użytkowników oraz opracowanie rekomendacji zmierzających do eliminacji tych problemów i optymalizacji ogólnego doświadczenia użytkownika.

01.

1. Przygotowanie audytu

Ustalenie celów i metodologii audytu w ścisłej współpracy z zespołem UNIQA.

02.

2. Analiza heurystyczna

Przeprowadzenie analizy heurystycznej, ocena spójności i nawigacji interfejsu użytkownika.

03.

3. Identyfikacja i kategoryzacja problemów

Skatalogowanie problemów użyteczności i ich klasyfikacja według wpływu na doświadczenie użytkownika.

04.

4. Opracowanie rekomendacji

Opracowanie i prezentacja rekomendacji mających na celu poprawę funkcjonowania kalkulatora.

05.

5. Prezentacja wyników i wdrożenie zmian

Prezentacja wyników audytu zespołowi UNIQA i współpraca przy wdrożeniu rekomendowanych zmian.

Metodologia:

W ramach audytu zastosowano analizę heurystyczną, opierającą się na uznanym zestawie reguł usability. Przeanalizowano interfejs kalkulatora, wykorzystując listy kontrolne do systematycznego przeglądu i identyfikacji problemów w obszarach takich jak nawigacja, interakcja oraz dostępność informacji.

Odkrycia i problemy

Audyt pozwolił na klasyfikację problemów na niewielkie, poważne i krytyczne. Wielu z nich dotyczyło niewystarczającej klarowności w prezentacji opcji kalkulatora oraz nieintuicyjnego procesu wyceny, co mogło prowadzić do frustracji użytkowników i zniechęcać ich do dalszego korzystania z narzędzia.

No items found.

Zróbmy
coś razem!

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Nikodem krajewski speek into microfon on conference